Forskningsprogrammer

Centrets forskning dækker en lang række områder med tilknytning til det moderne Mellemøsten. Meget af den igangværende forskning finder sted indenfor rammen af møderne mellem Europa og Mellemøsten. Centrets forskningsagenda ser på Mellemøsten som en vigtig del af en stadigt mere globaliseret verden. De forskellige projekter analyserer regionens regionale, internationale og transnationale forbindelser. Desuden deltager centret i forskningen af arabisk som fremmedsprog ud fra lingvistiske og pædagogiske teorier (se nederst).

Studier af det moderne Mellemøsten: historie, politik og samfund
Centrets forskellige forskningsprojekter fokuserer næsten udelukkende på det moderne Mellemøsten, og behandler temaer som demokratisering, statsdannelse, politisk islam og emner knyttet til regionens sociale, kulturelle og økonomiske udvikling. Endvidere er regionens internationale og interkulturelle forbindelser, især til Europa, vigtige emner i centrets forskning. Projekterne deler den grundlæggende synsvinkel, at nutidens studie af Mellemøsten må gennemføres i en bredere global sammenhæng.
Ansatte med ekspertise inden for dette område er:

Studier af migration, religion og kulturelle transformationer
I en globaliserende verden er Mellemøsten og Europa blevet ført tættere sammen. Centret behandler denne udfordring gennem forskningsprojekter om hvilke indflydelse religiøse og kulturelle variabler har på de nationale statslige planer for immigration, herunder især den danske indvandrerpolitik. Derigennem har en del af centrets ansatte samlet forskningserfaring indenfor emner som kulturmøder, sikkerhed og migration, identitetsdannelse og radikalisering af islamistiske grupper, med særligt henblik på de danske, tyrkiske og bredere europæiske kontekster.
Ansatte med ekspertise inden for dette område er:

Arabisk
De ansatte forsker i forskellige aspekter af anvendt sprogbrug med særlig vægt på arabisk til daglig brug. Forskning dækker hovedsageligt områder fra de pædagogiske strategier og deres omsætning i undervisningsforløb til spørgsmål om to- eller flersprogethed blandt indvandrere i Danmark. Desuden dækkes de andre sproglige spørgsmål, som måtte opstå i forbindelse med studiet af det moderne Mellemøsten.
Ansatte med ekspertise inden for dette område er:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies