Centre for Learning Computational Thinking

Centre for Learning Computational Thinking

Centre for Learning Computational Thinking (CLCT) er etableret på baggrund af den stadigt stigende interesse, samfundsmæssigt såvel som forskningsmæssigt, for begrebet Computational Thinking (CT).

Denne interesse angår ikke mindst udvikling af forskningsbaserede måder at understøtte læring af og med CT. Den er afspejlet i den hastigt voksende udbredelse af CT inden for uddannelsessektoren, fx som fagmål i Fælles Mål udviklet af Undervisningsministeriet, og med indførelsen af faget Informatik som obligatorisk på HHX og valgfag på HTX og STX.

Denne udbredelse gør det så meget desto vigtigere at forholde sig kritisk, reflekteret og didaktisk til, både hvad CT er, og hvad det kan bruges til læringsmæssigt.

Computational thinking (CT)

CT kan defineres som de kognitive processer, der er involveret i udviklingen af it-artefakter og programmer til at leve i verden i dag. Dette skal forstås bredt, således at kritisk stillingtagen til design og brug af it-artefakterne er en integreret del af udviklingen af dem.

CT inkluderer algoritimisk tænkning, udvikling af algoritmisk baserede modeller, computervisualiseringer af disse og programmering. Det inkluderer også algoritmisk tænkning i andre sammenhænge end programmering, f.eks. i analog algoritmekonstruktion og kropsligt forankret algoritmisk interaktion.

I bredeste forstand handler CT om ved hjælp af problemløsende processer at sætte mennesket i stand til at finde kreative løsninger på de store samfundsmæssige problemer, som verden står over for i dag.  

Centre for Learning Computational Thinking (CLCT)

På SDU ser vi, at CT har sin berettigelse i de humanistiske og samfundsfaglige fag såvel som i de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige fag.

Vi har derfor dannet CLCT som et samarbejde mellem Institut for Design og Kommunikation (IDK) (Humaniora) og Institut for Matematik og Datalogi (IMADA) (Naturvidenskab). I dette samarbejde bringer vi mange vinkler ind på søgningen efter forskningsbaserede, gode måder at inddrage CT på alle uddannelsesniveauer. For at styrke dette fokus, har CLCT endvidere et nært samarbejde med UC Syd.  

Centeret har til formål at:

  • Bedrive forskning i Computational Thinking (CT). Der er et særligt fokus på udvikling af CT-didaktik samt på inddragelse af “computational things” i understøttelse af læring af og med CT
  • Udvikle efter- og videreuddannelseskurser i CT for det omkringliggende samfund gennem workshops, seminarer, og ud-af-huset-aktiviteter samt gennem samarbejde med lokale og nationale virksomheder. Kurserne henvender sig i første omgang til undervisere på flere niveauer; i folkeskolen, i gymnasierne og på universitetet.
  • Medvirke til at CT integreres i uddannelserne generelt på SDU, gerne igennem særligt tilrettelagte EVU-forløb for forskere og undervisere, med inddragelse af analoge og digitale former for CT i overensstemmelse med faglige behov.
  • Arbejde for at højne det generelle kompetenceniveau i samfundet inden for CT.

De fire formål opfattes som integrerede opgaver.

Du kan læse mere om centret og dets forskning, medarbejdere m.v. ved at klikke på 'English' i menuen øverst til højre.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies