Skip to main content

Hold øje med siden. Den opdateres løbende med nye informationer om årets optagelsesprøve.

 

Skriftlig optagelsesprøve på Journalistik 

Den skriftlige optagelsesprøve til journalistik finder sted lørdag den 26. marts 2022 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense.

Samtaler på Journalistik

Ansøgere udvælges på baggrund af resultatet af den skriftlige prøve. De ansøgere der går videre, inviteres til samtale. 

Samtalerne afholdes tirsdag den 26. og onsdag den 27. april 2022 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense.  

 

Lørdag den 26. marts 2022

Mød ind i god tid, så du er klar at finde vej til dit prøvelokale og få opsat din computer. 

Program Tidspunkter
Registrering og opstilling af egen computer  09.15
Velkomst ved centerleder Ralf Andersson  10.15-10.25
 Sprogtest (25 min.) 10.30-10.55
Videnstest (25 min.) 11.00-11.25
 Frokostpause 11.30-12.45
 Login til analyseprøven 12.45-13.00
 Analyseprøve (2,5 time) 13.00-15.30 

Vi anbefaler, at du holder øje med siden, hvis der skulle komme ændringer i programmet.

Prøverne

Du skal igennem tre prøver som er i følgende rækkefølge:

 • Sprogtesten
 • Videnstesten
 • Analyseprøven

Du skal ikke benytte en printer eller anvende mere end én skærm under optagelsesprøven. På prøvedagen vil der være adgang til IT-support. 

Vær opmærksom på, at alle prøver er uden hjælpemidler. Hvis du anvender hjælpemidler, betragtes det som snyd, og du vil straks blive bortvist fra prøven og få afslag på din ansøgning. Det er dog tilladt til analyseprøven at benytte den indbyggede stavekontrol.

Papir og skriveredskab (blyant/kuglepen) er tilladt til prøven.

Husk at:

 • Medbringe billedlegitimation til registrering
 • Tjekke hjemmefra, hvilket prøvelokale du er tildelt. Du kan se det i materialet, du har modtaget fra Optagelsen, SDU
 • Medbringe en forlængerledning og strømkabel til din computer
 • Medbringe et headset/høretelefoner 

 

Vejledninger til download og teste programmer, du skal bruge til optagelsesprøven

Til den digitale Optagelsesprøve i Journalistik benytter vi af  flere sikkerhedsforanstaltninger for at undgå snyd. 

Det betyder, at du bl.a. bliver overvåget via Zoom af en repræsentant for SDU. Derfor skal du have installeret Zoom for at deltage i optagelsesprøven. Vi anbefaler kraftigt, at du installerer og tester, om Zoom fungerer inden prøvedagen. 

Sådan installerer du Zoom

Zoom kan downloades og installeres på både PC (Windows) og Mac.  
Find vejledningen her.

Du kan klikke her: https://zoom.us/test  for at teste, om Zoom fungerer korrekt på din computer. 

 • Foretag helst testen fra den lokation, hvor du forventer at deltage i optagelsesprøven.
 • Lav eventuelt et prøveopkald til en du kender, så du er sikker på, at dit kamera virker.
 • Alternativt kan du lave et prøveopkald via testlinket https://zoom.us/test 

Inden prøvedagen skal du have downloadet programmet Exam Monitor. Følg vejledningen til at installere programmet og teste adgangen til Exam Monitor:

 

Bemærk, at du først kan logge på Exam Monitor på selve prøvedagen. Efter velkomsten til Optagelsesprøven bliver du bedt om at starte Exam Monitor på din computer ved at indtaste en kode, som du får tilsendt. Der udleveres to koder i alt, som skal anvendes til login til formiddagen og eftermiddagen. 

Exam Monitor skal være tændt under hele prøven

Programmet tager løbende skærmbilleder af din computer, så eventuelle forsøg på snyd kan dokumenteres.  Derfor skal Exam Monitor være tændt under  hele prøvens varighed.  

Alle tre prøver skal udfyldes og afleveres i SDUs e-læringssystem ”itslearning”. 

Det er muligt at tilgå og teste din adgang til itslearning torsdag 24. marts 2022.

Vi anbefaler, at du tester din adgang til systemet inden prøvedagen.

For at teste din adgang til itslearning skal du gøre følgende:

Åbn siden sdu.itslearning.com

Ved ”Log in with itslearning” udfylder du "Username" og "Password". Bemærk, at du skal bruge dit brugernavn og den oprindelige adgangskode, som du har modtaget til Optag SDU, også selv om du selv har ændret den senere. 

Du kan finde din adgangskode på den kvitteringsmail, som du har fået på din ansøgning til SDU. 

Når du er logget ind, vil du på oversigten have adgang til et fag ved navn ”Journalistik Optag, forår 2022”.

Klik på faget, og du vil komme ind på selve prøvesiden. Her kan du finde information om prøven. Det er også her, at du skal starte prøven på selve prøvedagen. 

Optagelsesprøven er uden hjælpemidler, og det er ikke tilladt at kommunikere med de andre deltagere under prøverne.

Du må have følgende ved dit bord: 
 • Billedlegitimation (fx pas eller kørekort)
 • Notesbog, papir eller blyant til at tage noter  under prøven
 • Drikkelse
 • Mad

Du må ikke have følgende ved dit bord: 

 • Mobiltelefon, smartwatch eller andre elektroniske enheder (bortset fra din egen computer, som du skal bruge til prøven - husk at sætte strømforsyningen til computeren)
 • Du må ikke anvende mere end én skærm under optagelsesprøven eller benytte en printer
 • Ordbøger i bogform eller online version – det er kun tilladt at benytte den indbyggede stavekontrol til analyseopgaven
 • Lommeregner 

 

Snyder du ved at bruge hjælpemidler ud over de anførte, bortvises du fra prøven og får afslag på din ansøgning. 

Tekniske problemer og spørgsmål under prøven

 • Hvis du under prøven oplever tekniske problemer, så kontakt eksamensvagten. De kan tilkalde SDU IT, som vil hjælpe med problemet. 
 • Ønsker du at stille et spørgsmål under prøven, skal du kontakte eksamensvagten. Vær opmærksom på, at eksamensvagten ikke må svare på selve prøvens indhold. 
 • Finder du en fejl i en af prøvens tre delprøver, så kontakt eksamensvagten, hvorefter vi undersøger sagen nærmere - det er vigtigt, at du fortsætter din prøve undervejs. 

 

Eksamensvagten, som fører tilsyn under prøven, gennemgår også dette med dig, inden at prøven begynder. 

 

Samtaler på Journalistik

Når du har afsluttet den skriftlige optagelsesprøve, vil dine prøvesvar blive anonymiseret og vurderet af Center for Journalistik. Du bliver inviteret til en samtale, hvis du går videre. Samtalerne er den 26. og 27. april 2022.

Læs mere om samtalerne her for cand.mag. og for bachelor i journalistik.

 

Kontakt

Der er ingen sygeprøve for optagelsesprøven. Det er heller ikke muligt at deltage online i optagelsesprøven, hvis du føler dig sløj op til eller på dagen for optagelsesprøven.

IT-support inden prøven
Har du spørgsmål inden prøven, kan du ringe til SDU IT på tlf. 6550 2990.
Åbningstider: Hverdage mellem kl. 8:00-15:30, fredage kl. 8:00-15:00.

Faglige spørgsmål til optagelsesprøven
Har du faglige spørgsmål omkring selve indholdet i optagelsesprøven, så kontakt journalism@journalism.sdu.dk

Spørgsmål til optagelse
Har du spørgsmål til optagelsesprocessen på Journalistik, så kontakt SDU Optag på tlf. 6550 1051 eller skrive til optag@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Center for Journalistik

Sidst opdateret: 28.03.2022