Program for optagelsesprøven lørdag den 13. april 2019

OBS: være opmærksom på færre tog og længere rejsetid mellem Odense og Københaven, hvis du skal med DSB. For yderligere information se her

 

Vi glæder os til at se dig kl. 09.15 på Campustorvet, hvor uddannelsesleder for Journalistik Morten Skovsgaard vil byde alle fremmødte velkommen. Mød op i god tid så du er klar, når programmet starter.

 

Efter velkomsten skal du gå hen til prøvelokalet for at blive registreret og opstille din egen computer - der er afsat en time til dette.

OBS: vi anbefaler alle ansøgere, at de på forhånd noterer og husker det tildelte prøvelokale, som fremgår af materialet fra Optagelsen. 

 

Link til kort over Syddansk Universitet, Campus Odense

 

 

Prøven er UDEN hjælpemidler. 

 --------------------------------------------------------------

VIGTIG INFORMATION TIL DAGEN 

Optagelsesprøven omfatter flere dele, som alle fremgår af følgende program for dagen:

Kl. 09.15 - 09.30: Velkomst på Campustorvet

Kl. 09.30 - 10.30: Registrering og opstilling af egen computer i prøvelokalet

Kl. 10.30 - 10.55: Sprogtest - Prøven skal vise, at du behersker dansk sprog og er god til retskrivning.
Kl. 11.20 - 11.45: Videnstest - Prøven skal vise din viden om forskellige samfundsforhold – nationale såvel som internationale.

Kl. 11.45 – 13.00: Frokostpause. Det vil være muligt at købe frokost i universitetets kantine.

Kl.13.00 – 15.30: Analyseopgave - Her får du udleveret materiale, som du skal analysere og afrapportere i en journalistisk form, som bliver beskrevet på dagen.

Der er indlagt pauser mellem hver prøve.

 

HUSK:
1. At medbringe billedlegitimation til prøven

2. Selv at medbringe computer og forlængerledning. Der vil være personale til at hjælpe dig med at sætte din computer op.

Du skal dog ikke medbringe printer og vær opmærksom på at optagelsesprøven er UDEN hjælpemidler.

Sprogtesten og Videnstesten er multiplechoice test, der besvares i SDUs e-læringssystem Blackboard. Forud for optagelsesprøven skal du downlade programmet Respondus LockDown Browser. Se vejledning her.

Til analyseopgaven bliver der udleveret materiale, som I skal bruge til at løse opgaven. Analyseopgaven skal besvares i Word, Pages eller lignende, og det er tilladt til analyseopgaven at benytte den indbyggede stavekontrol. Analyseopgave skal afleveres digitalt som PDF i Blackboard. Vejledning til aflevering udleveres på dagen.

Alle prøver er uden hjælpemidler. Ved brug af hjælpemidler bortvises man fra prøven med det samme.

Busrute 41 kører fra Odense Banegårdscenter, plads A, mod Syddansk Universitet på følgende tidspunkter lørdag morgen den 13. april: 

Afgang Odense Banegårdscenter, plads A, kl. 08.30 med ankomst på Syddansk Universitet kl. 08.52 – der vil blive indsat ekstra busser.

Når prøven er slut, er der afgang fra SDU med bussen kl. 15.30, 15.53 og 16.15 mod Odense Banegård.

Efter optagelsesprøven vil din indsats i anonymiseret form blive vurderet af medarbejdere fra Center for Journalistik på SDU. Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvem der inviteres til at deltage i det samlede optagelsesforløbs sidste led, nemlig samtalen. Da der er adgangsbegrænsning på bacheloruddannelsen i Journalistik og Cand.mag i Journalistik, og der har været flere ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, sker den videre sortering til samtalerne i en prioriteret rækkefølge på baggrund af erhvervede point fra optagelsesprøven.

Samtalerne vil finde sted den 15. og 16. maj 2019. Formålet med samtalen er at vurdere ansøgerens motivation for og engagement i en uddannelse med sigte på arbejde i medierne. Samtalen tager udgangspunkt i den motiverede ansøgning og CV. Samtalerne foregår mellem den enkelte ansøger og to medarbejdere fra Center for Journalistik. På baggrund af en ligelig vægtning af de tre delprøver lagt sammen med resultatet af samtalen afgøres det, om du optages eller ej.

 

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Optag på SDU.