Menu

Program for optagelsesprøven 2018

Vi er glade for at kunne invitere dig til optagelsesprøven på Journalistik lørdag den 14. april 2018 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

 

Mødetid er kl. 09.00

Mødested er Campustorvet 

 

På optagelsesdagen skal du sætte tid af fra kl. 09.00 til ca. 15.30. 

Der vil være personale ved busholdepladserne ved SDU, der kan guide dig hen til Campustorvet.

Link til kort over Syddansk Universitet, Campus Odense 

HUSK:
1. At medbringe billedlegitimation til prøven

2. Selv at medbringe computer og forlængerledning. Der vil være personale til at hjælpe dig med at sætte den op.

Du skal dog ikke medbringe printer og vær opmærksom på at optagelsesprøven er UDEN hjælpemidler.

Resultatet af prøven vil være tilgængelig den 4. maj 2018.

Vi glæder os til at se dig til optagelsesprøven.

Med venlig hilsen

SDU, Optagelsen

 ------------------------------------------------------------------

Program for prøvens afvikling

Vi glæder os til at se dig kl. 09.15 på Campustorvet, hvor Peter Bro, leder af journalist-uddannelserne på SDU vil byde alle fremmødte velkommen. Mød op i god tid så du er klar, når programmet starter.

 

Efter velkomsten går alle hen til prøvelokalerne, hvor ansøgerne bliver registreret og får mulighed for at opstille egen computer – der er afsat en time til dette.

OBS: vi anbefaler alle ansøgere, at de på forhånd tjekker hjemmefra, hvilket prøvelokale de har fået tildelt. Denne information vil fremgå af materialet fra SDU’s afdeling for Optagelse.

 

 

 Prøven er UDEN hjælpemidler. HELD OG LYKKE

Morten Skovsgaard, studieleder ved Center for Journalistik

 --------------------------------------------------------------

VIGTIG INFORMATION TIL DAGEN 

Optagelsesprøven omfatter flere dele, som alle fremgår af følgende program for dagen:

Kl. 09.15 - 09.30: Velkomst på Campustorvet

Kl. 09.30 - 10.30: Registrering og opstilling af egen computer i prøvelokalet

Kl. 10.30 - 10.55: Sprogtest - Prøven skal vise, at du behersker dansk sprog og er god til retskrivning.
Kl. 11.20 - 11.45: Videnstest - Prøven skal vise din viden om forskellige samfundsforhold – nationale såvel som internationale.

Kl. 11.45 – 13.00: Frokostpause. Det vil være muligt at købe frokost i universitetets kantine.

Kl.13.00 – 15.30: Analyseopgave - Her får du udleveret materiale, som du skal analysere og afrapportere i en journalistisk form, som bliver beskrevet på dagen.

Der er indlagt pauser mellem hver prøve.

  

 Sprogtesten og Videnstesten er multiplechoice test, der besvares i SDUs e-læringssystem Blackboard. Forud for optagelsesprøven skal du downloade programmet Respondus LockDown Browser. Se vejledning her.

Til analyseopgaven bliver der udleveret materiale, som I skal bruge til at løse opgaven. Analyseopgaven skal besvares i Word, Pages eller lignende, og det er tilladt til analyseopgaven at benytte den indbyggede stavekontrol. Analyseopgave skal afleveres digitalt som PDF i Blackboard. Vejledning til aflevering udleveres på dagen.

Alle prøver er uden hjælpemidler. Ved brug af hjælpemidler bortvises man fra prøven med det samme.

Busrute 41 kører fra Odense Banegårdscenter, plads G, mod Syddansk Universitet på følgende tidspunkter lørdag morgen den 14. april: 

Afgang Odense Banegårdscenter, plads G, kl. 08.30 med ankomst på Syddansk Universitet kl. 08.51 – der vil blive indsat ekstra busser.

Når prøven er slut, er der afgang fra SDU med bussen kl. 15.46, 16.11 og 16.41 mod Odense Banegård.

Optagelsesprøven vil foregå på din egen medbragte computer. Husk at medbringe en forlængerledning. Du skal ligeledes medbringe billedlegitimation. Du skal ikke medbringe printer.

Efter optagelsesprøven vil din indsats i anonymiseret form blive vurderet af medarbejdere fra Center for Journalistik på SDU. Herefter vil der blive truffet beslutning om, hvem der inviteres til at deltage i det samlede optagelsesforløbs sidste led, nemlig samtalen. Da der er adgangsbegrænsning på bacheloruddannelsen i Journalistik og Cand.mag i Journalistik, og der har været flere ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, sker den videre sortering til samtalerne i en prioriteret rækkefølge på baggrund af erhvervede point fra optagelsesprøven.

Samtalerne vil finde sted den 15. og 16. maj 2018. Formålet med samtalen er at vurdere ansøgerens evner, engagement og motivation for at gennemføre det krævende uddannelsesforløb på SDU. Samtalen tager udgangspunkt i den motiverede ansøgning. Samtalerne foregår mellem den enkelte ansøger og to medarbejdere fra Center for Journalistik. På grundlag af en samlet vurdering af din indsats ved optagelsesprøven og samtalen afgøres det, om du optages eller ej.

 

Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Optag på SDU.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies