Vejledning til installation af Zoom

For at installere Zoom skal du gå ind på https://zoom.us/test. Her vælger du ”accepter” til at installere Zoom-klienten.

Herefter lukkes browseren ned og du klikker på det tilsendte link til mødet. Du vælger nu ”Join a Meeting”.

I næste billede bliver du bedt om at taste dit møde-ID (meeting ID):

-Kopiér hele URL (linket) eller tast de sidste cifre (alle tal i den tilsendte URL/link til Zoom).

Indtast dit navn

Vælg ”Join”.

Dit Zoom-møde bør nu starte.

Hvis du er ansat ved en virksomhed og anvender en arbejds-PC kan du opleve udfordringer med at installere klienten. Du bør da kunne bruge web-klienten. Det er dit eget ansvar at din computer kan anvendes – husk derfor at teste inden.

Du har selv ansvaret for at kontrollere, at din computers opsætning og internetforbindelse fungerer på samtaledagen. Bed evt. andre i husstanden/andre der trækker på samme internetforbindelse om at undlade at streame eller på anden måde belaste internetforbindelsen, mens du er til optagelsessamtale.