Skip to main content

Referatopgaven

Opgaven:

Prøven indledes med et foredrag af journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik, SDU. Filip Wallberg bliver introduceret af Peter Bro, professor, ph.d. og leder af journalist-uddannelserne i Odense.

Foredraget varer ca. 25-30 minutter, og der vil ikke være lagt tid ind til spørgsmål.  

Formål:

Du skal vise, at du kan lytte, forstå og gengive det, du har hørt. Du skal desuden demonstrere, at du er i stand til at referere korrekt, og at du forstår at udvælge det, der er væsentligt, og som har interesse for en bredere kreds af læsere.  

Du skal skrive et referat af foredraget til brug for dagspressen. Du skal IKKE skrive så meget som muligt, men prioritere oplysningerne og medtage de væsentligste synspunkter og argumenter i en sammenhængende form.