Skip to main content

Uddannelse og optagelse

Bachelor i journalistik

BA-uddannelsen varer i alt 3½ år. Det ene år er et praktikforløb på et journalistisk medie i Danmark eller i udlandet. For at blive optaget på uddannelsen kræver det, at du består en optagelsesprøve.

Læs mere om bacheloruddannelsen  her.  

Test dig selv i de tidligere års optagelsesprøver her

Cand.public.

Cand.public. er en 2-årig kandidatuddannelse, der forudsætter, at du har en bacheloruddannelse i journalistik. Du kan sammensætte din helt egen overbygning og dermed kombinere den journalistiske baggrund med andre fag.

Læs mere om cand.public.

Cand.mag. i Journalistik 

Du kan søge ind på denne kandidatuddannelse i Journalistik, hvis du har en bachelorgrad eller en professionsuddannelse inden for et andet område end journalistikken. Uddannelsens faglige opbygning er med til at sikre, at de studerende til stadighed udbygger deres oprindelige faglighed, samtidig med at de opbygger og styrker det journalistiske håndværk. 

Læs mere om cand. mag. i Journalistik.

Journalistiske arbejdspladskurser

Center for Journalistik udbyder efteruddannelseskurser dér, hvor journalistikken produceres til daglig - ude i de enkelte medieorganisationer.

Læs mere om kurserne

 

Tidligere optagelsesprøver

Her har du mulighed for at teste dig selv i de tidligere års optagelsesprøver

Klik her