Skip to main content

12.000 gymnasie-elever bliver del af ”Stem eller luk røven!”-kampagne

Alle Fyns gymnasier bliver en del af stort demokratiprojekt, som Fynske Medier, DR Fyn, TV 2/Fyn, DR Nyheder, TV 2/Nyhederne og SDU står bag op til kommunalvalget.

”Stem – eller luk røven!”

Det er arbejdstitlen på det hidtil største demokratiprojekt for at få unge til at stemme til kommunalvalget. Til efteråret bliver 12.000 fynske gymnasieelever en del af kampagnen, der har som mål, at 80 procent af de unge stemmer til november.

Onsdag blev en formel partnerskabsaftale skrevet under af talsmænd for alle fynske gymnasier med Syddansk Universitet, alle fynske mediehuse, DR Nyheder og TV 2/Nyhederne.

Det betyder, at demokrati-projektet bliver en del af pensum i en række dansk-, samfundsfags- og mediefagsklasser i efteråret. Og samtidig vil der på alle gymnasier for eksempel blive oprettet ”korrespondent”-korps, som journalist-studerende fra Syddansk Universitet vil træne.

Det er helt afgørende for et samfund, der har en demokratisk styreform, at det også skal kvalificere sine borgere til at deltage i den demokratiske proces. Det er et uddannelsessystemets formål at bidrage til den demokratiske dannelse. Især i tider, hvor ideologier eller religioner anfægter og udfordrer demokrati som styreform, siger Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium i Søndersø og talsmand for GymFyn, der organiserer de 11 almene gymnasier på Fyn.

Også handels- og de tekniske gymnasier vil integrere ”Stem – eller luk røven!”-kampagnen på ungdomsuddannelserne.

Dette projekt ligger helt i tråd med den demokratiske dannelse, vi har på vore gymnasier. Og det er for vores elever en enestående mulighed for at få indblik i, hvorledes medierne arbejder i praksis, siger Carsten Hogrefe, rektor på Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg på vegne af erhvervsgymnasierne.

”Stem – eller luk røven!” er et projekt som Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, DR Fyn, TV 2/Nyhederne, DR Nyheder, TV 2/Fyn og Syddansk Universitet er gået sammen om.

Det er det hidtil største, tværgående medieprojekt op 

Korrespondent-korps af gymnasie-elever

Medie-teamet bliver i efteråret suppleret af journaliststuderende fra SDU, som konkret skal ud på de fynske gymnasier og samarbejde med elever om at danne lokale ”korrespondent”-korps og andre kampagnetiltag for at løfte stemmeprocenten til et kommunalvalg i Danmark. Konkret danner 12-15 unge reportere fra de seks medieparter og Syddansk Universitet en fælles-redaktion. Redaktionen skal fra september skal arbejde helt uafhængigt af deres normale arbejdspladser. Også unge medarbejdere fra kommunikationsbureauet Nørgård Mikkelsen i Odense bliver en del af teamet.

Vi skal sikre, at dækningen af kommunalvalget kommer tættere på de unge vælgere, end vi nogensinde tidligere har oplevet på Fyn. Til det formål skal vi også have de unge til at dække sig selv og alle deres jævnaldrende. Derfor kommer en vigtig del af vores store, fælles fynske satsning til at være korrespondentskolen, hvor vi træner en ny generation af unge-korrespondenter til at dække deres egen region, siger Peter Bro, professor og leder af Center for Journalistik på Syddansk Universitet.

Sammen med Thomas Kaarsted, souschef på Syddansk Universitetsbibliotek, har han stået for for det forberedende arbejde med de fynske gymnasier. Hele styregruppen bag ”Stem eller luk røven!” vil i løbet af juni og august også at søge at involvere andre uddannelsesinstitutioner og studerende på Fyn i projektet. 

Mange læringsmæssige muligheder

Konkret ser alle parter store muligheder i det nye partnerskab. Ikke mindst, at hele det fynske demokratiprojekt i praksis bliver én stor case, som den enkelte elev og det enkelte gymnasie bliver en del af.

De faglige og læringsmæssige muligheder er listet op i forarbejdet og i partnerskabet med gymnasierne:

  •  Teori bliver forenet praksis.
  • Information skal læses, tolkes og produceres.
  • Der bliver anvendt mange arbejdsformer.
  • Gymnasieelever og universitetsstuderende fra SDU mødes i en arbejdsproces, der bygger på ”peer-to-peer-læring”, som begge sider lærer af.
  • Medier og gymnasieelever mødes, og muligheden for nye veje til information kan dannes

Kurt René Eriksen lægger særligt vægt på, at også de fynske gymnasie-elever kender sine rettigheder og pligter som vælger, men absolut også som modtagere og afsendere af information i den offentlige debat.

Deltagelse i den demokratiske proces kræver indsigt, viden og engagement. Hvordan får et ungt menneske mulighed for det? Det gør vi det blandt andet ved, at vi som skoler og undervisere indgår aktivt ind i et projekt som dette, siger Kurt René Eriksen fra Nordfyns Gymnasium.

”Stem – eller luk røven!”-redaktionen mødes i den kommende uge til flere forberedelser. Den samles reelt fra september, hvor TV 2/Fyn-redaktionschef Rikke Bekker bliver den overordnede chefredaktør for hele den tværgående mediekampagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagmændene bag nyt partnerskab, der involverer alle Fyns gymnasier i kæmpe demokrati- og medieprojekt til efteråret: Peter Bro, SDU, Carsten Hogrefe, Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg, Esben Seerup, TV 2/Fyn, Thomas Kaarsted, SDU og Kurt René Eriksen, Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Foto: Morten Albek.