Skip to main content

Grønlands første cand.public

Sika Brandt Wille har netop med en specialeafhandling, der analyserede, hvordan journalister i Grønland bruger de sociale medier Facebook og Twitter, færdiggjort sin kandidatuddannelse i journalistik ved SDU og bliver dermed Grønlands første cand.public. Sika er efter endt uddannelse blevet ansat i Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur i Grønlands Selvstyre.