Skip to main content

Samarbejde mellem fynske mediehuse om demokratiprojekt for unge vælgere

DR, TV 2 og alle fynske mediehuse går sammen om enestående demokratiprojekt for unge vælgere

DR, TV 2, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, TV 2/Fyn, P4 Fyn og Syddansk Universitet går sammen i et unikt projekt, der bl.a. har den ambition at øge stemmeprocenten blandt de 18-25-årige fynboer ved efterårets kommunalvalg.

 Fire lokalt-regionale mediehuse, to landsdækkende public service-stationer og ét universitet går i efteråret 2017 sammen om et enestående demokrati- og medieprojekt på Fyn.

 Projektet – som involverer Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, P4 Fyn, TV 2/Fyn, DR Danmark, TV 2 Nyhederne og Center for Journalistik på Syddansk Universitet (SDU) – bryder dermed de fastlåste positioner, som har plaget det danske medielandskab de seneste år.

 Herudover vil projektet give alle mediehuse ny viden om, hvordan væsentlig nyhedsjournalistik bedst kommer i kontakt med det allersværeste publikum: De unge.

 Arbejdstitlen på samarbejdet er ”Det fynske demokrati- og medieprojekt”, og det skydes i gang i efteråret 2017, hvor det kulminerer i forbindelse med kommunalvalget i november.

 - Her har både lokale og nationale medier en fælles publicistisk mission om at styrke demokratideltagelsen via vores journalistik. Demokrati- og medieprojektet har både en publicistisk og en mediemæssig tilgang – og vi har målsætninger på begge områder, siger nyhedschef Jacob Kwon, TV 2 Nyhederne.

 Ambition: Markant stigning i stemmeprocenten blandt 18-25-årige

Mediemæssigt har demokrati- og medieprojektet det mål, at de unge får mulighed for selv at arbejde med formidling samt initiere og styre debatter på sociale medier, bl.a. om etik og forholdet mellem fake news og real news. Indholdet skabes ud fra journalistiske kerne- og nyhedsværdier – men målrettet til mobile og sociale platforme, der kan dække det kommunikationsbehov, som er vanskeligt for traditionelle medier og medieplatforme.

 Publicistisk har det nyskabende, fynske projekt det mål, at stemmeprocenten ved valget til kommuner og Region Syddanmark skal løftes markant blandt unge i alle Fyns ti kommuner. Det skal ske ved, at de unge oplever at blive inddraget i den demokratiske proces, bliver klogere på medier, debat og politik – og bliver engageret til selv at deltage.

 Herudover har demokrati- og medieprojektet det mål, at alle deltagende mediehuse får konkret erfaring i, hvilket indhold, hvilke former og hvilke andre aktiviteter som kan knytte målgruppen til nyhedsjournalistik.

 - Fyn er ideel til dette eksperiment, fordi alle medieaktører kender og har tillid til hinanden, og Fyns geografi med ti kommuner er en ideel ramme for et publicistisk-demokratisk medieprojekt. Ti procent af Danmarks unge bor i regionen, og Fyn har kendte politiske udfordringer med et centralt universitets- og vækstcenter i Odense og udkantsområder med helt andre problemer, siger direktør Esben Seerup, TV 2/Fyn.

 Projektet er stadig under forberedelse. En af tankerne er, at 12-15 medarbejdere fra de involverede medievirksomheder og SDU efter sommeren skal arbejde sammen som én redaktion og have adgang til alt det kommunalvalg-materiale, som produceres af medierne. Ønsket er, at indholdet udvælges, vinkles, styres og skabes i tæt samarbejde med de unge selv, så de oplever en ægte og reel inddragelse i den demokratiske debat.