Skip to main content

EliteForsk-rejsestipendium til Jakob Ohme

Jakob Ohme, der er ph.d.-studerende ved Center for Journalistik, SDU, er blevet tildelt et EliteForsk-rejsestipendium på 200.000 kr. fra Det Frie Forskningsråd. Hans forskning skal afdække, hvordan nye medier påvirker borgeres politiske deltagelse.

Jakob Ohme modtager et af de tyve rejsestipendier, som Det Frie Forskningsråd netop har uddelt til talentfulde ph.d.-studerende. 

I sit ph.d.-projekt undersøger han, hvordan ændrede medieomgivelser i form af blandt andet sociale medier som Facebook og Twitter påvirker borgernes samfundsengagement og politiske deltagelse.

- Mit projekt forsøger at besvare flere uafklarede spørgsmål, såsom hvilke samfundsmæssige grupper der berøres af den digitale medieudvikling (fx førstegangsvælgere); hvilke typer politisk information der kan have en mobiliserende effekt; og hvilke politiske aktiviteter der henholdsvis fremmes og hæmmes af borgernes brug af sociale medier, fortæller Jakob Ohme.

Enestående chance for at dele idéer i førende forskningsmiljøer

EliteForsk-rejsestipendiet giver den unge forsker mulighed for at tilbringe forårssemestret 2016 ved Amsterdam School of Communication Research, et af verdens førende forskningsmiljøer inden for politisk kommunikation. Desuden kan han deltage i internationale konferencer og sommerskoler og muligvis komme på forskningsophold ved University of Wisconsin-Madison, USA. 

- Selvom jeg indgår i et super forskningsteam på SDU med Erik Albæk og Claes de Vreese som vejledere i et verdensklasse forskningsmiljø, finder jeg det frugtbart at få inspiration til min forskning hos andre forskningsmiljøer rundt om i verden. Jeg ser frem til at tale med kolleger; deltage i kurser, især i metode og statistik, som jeg har brug for i mit daglige arbejde; og få feedback, når jeg fremlægger mine forskningsideer og -resultater, udtaler Jakob Ohme om de muligheder, stipendiet åbner for. 

Rejsestipendier til meget talentfulde ph.d.-studerende

Stipendierne, der lyder på 200.000 kr., uddeles hvert år til dygtige forskerstuderende med henblik på længerevarende studieophold ved internationale forskningsmiljøer. 

Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner har kunnet indstille et antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelses- og forskningsministeren.

På billedet ses Jakob Ohme med H.K.H. Kronprinsesse Mary, der var med ved prisoverrækkelsen. 

Mere info

Jakob Ohme er i forbindelse med sin ph.d.-uddannelse tilknyttet et større forskningsprojekt ved Center for Journalistik, Communication and Political Engagement, som er støttet af SDU’s såkaldte 2020-pulje.

Læs mere om Jakob Ohmes ph.d.-projekt på http://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk/prismodtagere/prismodtagere-2016/eliteforsk-rejsestipendierne-2016/jakob-ohme

Læs mere om EliteForsk-priserne på http://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk/eliteforsk-priserne/eliteforsk-priserne 

Kontakt: Jakob Ohme, ohme@journalism.sdu.dk, +31 6 29 92 50 95 (Holland), +45 24 60 15 29 (Danmark)