Skip to main content

Styrelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har etableret en række aftagerpaneler, der skal give studieledelsen respons og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af uddannelsen. Det sker blandt andet ved at:

  • sikre at uddannelsen lever op til virksomhedernes og markedets behov for viden hos de kandidater, vi uddanner
  • have et rådgivende forum, hvor medlemmerne har indflydelse på uddannelsen
  • medlemmerne kan forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
  • give virksomhederne mulighed for netværksdannelse

På Center for Journalistik repræsenterer Styrelsens medlemmer Det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske Fakultet, de ansatte, de studerende og mediebranchen. Formanden for styrelsen er udpeget af Universitetets rektor. De øvrige medierepræsentanter er udpeget af rektor efter indstilling fra hhv. Danske Medier, Dansk Journalistforbund, Danmarks Radio og TV 2 i forening samt TV2's regionale virksomheder. Først og fremmest gælder, at Center for Journalistik som noget ganske særligt i en universitetsmæssig sammenhæng har en såkaldt Styrelse, der mødes omkring fire gange om året. Styrelsen er i den forstand blevet sammensat for at sikre en bred kontaktflade til journalistfagets aftagere, samt den formaliserede indflydelse i forhold til vetoretten i forhold til, hvem der skal udpeges som centerleder – fungerer styrelsen også i praksis som et formaliseret aftagerpanel, der sikrer landets medievirksomheder og andre aftagere en løbende kontakt med uddannelsen og en ganske betydelig gennemslagskraft, direkte såvel som indirekte, i forhold til ledelsen, medarbejdere, studieindhold, forskningsfokus mv. På styrelsens kvartalsvise møder diskuteres alt fra undervisning, forskning og andre vigtige initiativer vedrørende centerets uddannelser, udviklings- og udforskningsprojekter.