Menu

Web-tv formater

De senere år er en række nye videogenrer vokset frem. Og mediehusene arbejder løbende med at udvikle og optimere måden at fortælle visuelle videohistorier rettet mod forskellige platforme og devices. Vi har undersøgt de vigtigste genrer, og her får du de centrale formater, du skal kende.

Danske og internationale medier eksperimenterer med web-tv og video på egne hjemmesider og video på platforme som Facebook, YouTube og Instagram i stor stil. Video er i vækst – og fylder stadig mere både for brugerne og producenterne af indhold nationalt og internationalt.

Anskuer man det totale videooutput fra danske og udenlandske nyhedsmedier, kan dets mange forskellige former virke overvældende. For videoindhold kan være alt fra korte råklip til lange live-udsendelser, avancerede kvalitetsproduktioner til rå og ofte helt ubearbejdede videoklip. Der bliver spillet på mange tangenter rundt om i redaktionslokalerne. Og derudover gør mediehusene i stor stil også brug af optagelser og produktioner, der ikke er af ’egen hånd’ – men produceret af borgere/ brugere, samarbejdspartnere eller andre.

Medierne har i vores kvalitative interviews samstemmende fortalt os, at de eksperimenterer som aldrig før. Selvom der i visse tilfælde er tale om, at et givent mediehus finder en produktionsform, et fast udgivelsesflow og en form, som de følger i en periode, er der kun få tilfælde, hvor definitive formater og endelige beslutninger gælder og definerer, hvad man udkommer med over længere tid.

Nye formater - og gamle kendinge i ny kontekst

Når man betragter videoproduktionerne på hjemmesider og sociale medier, er der gennem de senere år blomstret en række nye genrer frem på nettet, der blander sig med en række af de fra broadcast-verdenen velkendte måder at producere tv/video på.
I vores løbende arbejde med web-tv og online-videoproduktioner har vi tidligere opbygget nedenstående model, som værende et billede på en række af de allermest fremherskende produktionsformer på nettet netop nu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsenderne af disse online-videogenrer spænder vidt fra mediehuse, virksomheder, organisationerne til myndigheder, meningsdannere og private personer.
I vores aktuelle undersøgelse, hvor fokus har været en række udvalgte danske og internationale mediehuse, har vi registreret, at mediernes produktioner overordnet kan indregistreres i en række – nye og velkendte - hovedgenrer.
For de mediehuse, vi har rettet fokus mod, bliver særligt otte genrer taget i brug. Her oplistet i uprioriteret rækkefølge:

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies