Menu

Tendenser

På baggrund af vores analyse og indsamlede materiale har vi forsøgt at trække en række generelle tendenser ud, som er gældende for stort set alle de registrerede medier i Danmark. Størstedelen af vores talmateriale bygger på registreringer fra 2016, og da udviklingen jo går stærkt, kan nogle af tendenserne derfor muligvis allerede se anderledes ud i dag.
I dette afsnit vil vi præsentere ti interessante og relevante trends og tendenser, når det kommer til mediernes generelle brug af web-tv herhjemme.

1. Dansk web-tv bliver primært produceret i marken

2. Selvom meget af videoindholdet er indhentet via bureauer eller består af virale hits fra nettet, man re-brander, producerer danske medier over halvdelen af det publicerede video-indhold selv.

   3. Danske medier har et spredt fokus og har ikke klumpet sig sammen omkring et enkelt stofområde, når det kommer til web-tv.

         

     4. Næsten halvdelen af indholdet er udlandsstof, hvilket tyder på, at det hænger sammen med den store leverance af stof fra bureauer og brug af virale hits fra nettet.

     5. Det er fortsat næsten halvdelen af de publicerede videoer, der er egentlige indslag.

     6. Videoerne er korte. Meget korte. Op mod en tredjedel er under et minut. Langt hovedparten af vores registreringer er på under fire minutter. Ser man specifikt på dem, der lægges på Facebook og andre sociale medier, er varigheden væsentligt lavere.

      

                      

      7. Som nævnt i artiklerne om distribuering af videoindhold er Facebook her den vigtigste platform. Omkring en fjerdedel af alle registrerede videoindslag udkommer både på Facebook og på mediets eget websites.

       

      8. Medierne udkommer jævnt fordelt over hele dagen, men der lader dog til at tegne sig et peak omkring formiddag/midt på dagen, som bryder med den klassiske flow-tv-tænkning.

      9. Danske medier eksperimenterer med videoformaterne og udkommer med mange forskellige typer video. ”Se det ske-formatet” er det mest benyttede.

      10. Hele 60 % af de danske medier har brugt eller bruger live i en eller anden form.

      Tak for du læste med!

      Vil du læse mere om web-tv i Danmark, kan du gå til forsiden - eller du kan gå direkte til en anden artikel via relateret indhold nedenfor.

       

      Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

      Acceptér cookies