Menu

Forskningsområder og projekter

Journalistik i et komparativt perspektiv

For at forklare de tværnationale forskelle i medieindholdet og dets effekter undersøger forskning i komparativ journalistik mediernes, politiske og sociale systemers faktorer på makroniveau, som journalistikken arbejder indenfor. Vores forskning (1) undersøger journalisters holdning til nyhedsdækning og deres samspil med relevante aktører, (2) definerer, identificerer og analyserer forskellige typer af nyhedsrapportering, og (3) undersøger effekterne af forskellige former for rapportering om emneforståelse, tilegnelse af viden og holdninger til politiske emner. Særligt lægges vægt på politisk journalistik.

Læs om de enkelte projekter under forskningsområdet her.

Nyhedsproduktion

Forskning i nyhedsproduktion fokuserer på de faktorer, der former nyhedsindholdet. Dette inkluderer samspillet mellem journalister og deres miljø (de politiske, økonomiske og sociale systemer, medieinstitutioner, samspillet med kilder, teknologiske opfindelser osv.) samt samspillet på redaktionskontorerne mellem journalister og deres overordnede og kolleger. Forskning i nyhedsproduktioner inkluderer undersøgelser af journalisters værdier og arbejdsforhold samt tilbundsgående interviews med og observationer af professionelle nyhedsformidlere for at undersøge deres arbejdsmetoder.

Læs om de enkelte projekter under forskningsområdet her.

Medieindhold og dets effekter

Forskning i medieindhold identificerer og analyserer forskellige typer af nyhedsdækning og undersøger effekterne af forskellige former for rapportering på publikums emneforståelse, tilegnelse af viden og holdninger. Der lægges særligt vægt på politisk kommunikation, f.eks. hvordan information deles og påvirker politik og offentligheden. Politisk kommunikation er en interaktiv proces, der transmitterer information mellem politiske aktører, nyhedsmedierne og offentligheden. Processen fungerer vertikalt fra ledende institutioner til borgere og opad fra offentlig mening til myndighederne samt horisontalt mellem politiske aktører.

Læs om de enkelte projekter under forskningsområdet her.

Mediesprog og retorik

Forskning i mediesprog og retorik fokuserer på den journalistiske sprogbrug i alle aspekter af skriftlige og mundtlige manifester. Emnerne inkluderer den kommunikative funktionalitet i sprog i forhold til journalistikkens forskellige offentlige opgaver. Dette gør dynamikken mellem sprognormer, egentlig brug, genrer, formater og platforme interessant samt spændingsfeltet mellem kildernes interesser og det nødvendige sproglig valg og synlighed, der bruges i mediernes sprogkonstruktioner.

Læs om de enkelte projekter under forskningsområdet her.

Diverse projekter

Forskerne ved Center for Journalistik beskæftiger sig af og til med forskning, der ikke falder inden for de ovenfor nævnte forskningsområder – og nogle gange endda i forskning om andre fænomen end journalistik. 

Se listen over publikationer fra projekter, der ikke falder ind under de fire hovedområder her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies