Skip to main content

Forskning

I Danmark har medieforskning eksisteret i årtier, dog hovedsageligt udført af humanistiske forskere. Journalistisk forskning er et nyere fænomen, da journalistuddannelsen indtil for få år siden kun har eksisteret uden for universitetsverden. Derfor repræsenterer Center for Journalistik en ny og i Danmark unik tilgang til både undervisning og forskning i journalistik gennem centerets organisatoriske tilknytning til Syddansk Universitet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Forskning ved Center for Journalistik er centreret omkring to sammenhængende forskningsnetværk, det ene fokuserer på journalistisk sprogbrug og retorik, det andet på de sociale, samfundsmæssige og politiske aspekter af journalistikken. Begge forskningsområder er blevet forstærket betydeligt gennem store eksterne bevillinger, inklusiv bevillinger fra private fonde.

Internationale perspektiver

Center for Journalistik har opnået gode forbindelser til udenlandske forskningsorganisationer inden for kommunikation og journalistik, og medarbejderne er engageret i flere internationale forskningsnetværk. I de senere år har vores forskere publiceret i internationale fagfællebedømte tidsskrifter så som Journalism, Journalism Studies, Journalism Practice, Journalism and Mass Communication Quarterly, Journal of Communication, Political Communication, International Journal of Press/Politics, European Journal of Communication, Communication Methods and Measures, European Journal of Political Research og Party Politics.

De videreformidler også deres forskningsresultater til et bredt dansk publikum. Center for Journalistik har muliggjort denne videreformidling gennem udgivelsen af to dansksprogede bogserier i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag: En om mediesprog og en om journalistik og samfund. Medarbejderne ved Center for Journalistik engagerer sig aktivt i dialog med den danske presse ved at videreformidle forskningsresultater, f.eks. i forskellige medier, ved journalistiske konferencer og ved at tilbyde efteruddannelsesprogrammer for danske journalister.

Vores forskningsområder

Forskningen ved Center for Journalistik fokuserer på de nedenstående sammenhængende forskningsområder:

• Journalistik i et komparativt perspektiv
• Nyhedsproduktion
• Medieindhold og effekt
• Mediesprog og retorik
• Diverse projekter

 

Publikationer

Find publikationer udgivet af Center for Journalistik

SE HER