Kort Fortalt

Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby og Marlene Rosager Lund Pedersen. Fritidsvaner i Næstved Kommune. Rapport om børn og voksnes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter – Kort Fortalt. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Kort Fortalt (pdf)

Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen. Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Tove Kristensen og Bjarne Ibsen. Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Klaus Levinsen og Michael Fehsenfeld. Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld. Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Michael Fehsenfeld. Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Lise Specht Petersen. Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt  (pdf)

’Frie frivillige’ i kommunen / Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Bjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen. Hjerteforeningens patientstøtteordning - Kort fortalt.
Kort Fortalt (pdf)

Dirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Undersøgelse af idrætsforeninger i Europa: SIVSCE-projektet 'Kort fortalt'.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 1 (pdf)

Dirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Frivillige i idrætsforeninger i Europa - Rekruttering, demografi og karakteristika.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 2 (pdf)

Dirk Steinbach, P. Chakravarti, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Strukturel integration af forskellige grupper i idrætsforeninger i Europa.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 3 (pdf)

Dirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Sociokulturel og socio-affektiv integration af medlemmer af idrætsforeninger i Europa.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 4 (pdf)

Dirk Steinbach, D. Illmer, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen. Ledelse af frivillige i idrætsforeninger i Europa.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 5 (pdf)

Dirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund. European cooperation in sports club research: The SIVSCE-project in a nutshell.
Quick Facts for Sports Clubs No 1 (pdf)

Dirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund. Volunteers in sports clubs in Europe - Key demographics and characteristics.
Quick Facts for Sports Clubs No 2 (pdf)

Dirk Steinbach, P. Chakravarti and Karsten Elmose-Østerlund. Structural integration of selected target groups in sports clubs in Europe
Quick Facts for Sports Clubs No 3 (pdf)

Dirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund. Socio-cultural and socio-affective integration of sport club members in Europe.
Quick Facts for Sports Clubs No 4 (pdf)

Dirk Steinbach, D. Illmer and Karsten Elmose-Østerlund. Volunteer management in sports clubs in Europe.
Quick Facts for Sports Clubs No 5 (pdf)

Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Frivillighed i det boligsociale arbejde. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

Kort Fortalt (pdf)

Karsten Elmose-Østerlund. Introduction to the project “Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe” (SIVSCE). Odense: University of Southern Denmark, 2016.
Kort Fortalt (pdf)

Bjarne Ibsen. Bevægelse, leg og idræt – afsluttende rapport for forskningsprogrammet. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Kort Fortalt (pdf)

Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering – kort fortalt / Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen i samarbejde med Idan. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Kort Fortalt (pdf)

Gadeidræt i udsatte boligområder. Evaluering af Your GAM3 – kort fortalt. Michael Fehsenfeld … et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Kort Fortalt (pdf)

Idræt i udsatte boligområder / Bjarne Ibsen ... et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Metopos, 2012
Kort Fortalt(pdf)

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies