Skip to main content

Rapportserien MOVEMENTS

Rapportserien MOVEMENTS blev påbegyndt i 2007 og udgives af Institut for Idræt og Biomekanik.

Serien bruges primært til offentliggørelse af mindre rapporter m.v., som ikke egner sig til en egentlig bogudgivelse. Rapporterne vil typisk være udarbejdet som afslutning på et eksternt finansieret forskningsprojekt og i samarbejde med en rekvirent.

CISC har stået for hovedparten af udgivelserne i Movements, men andre centre og enheder ved instituttet har også bidraget til rapportserien.

I serien er udkommet følgende titler:

2020:6 
Tabelrapport. Litteraturstudiet i 'Danmark i Bevægelse' - Motivation, muligheder og social baggrund / Marlene Rosager Lund Pedersen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund, Anne Faber Hansen, Lars Breum Christiansen, Thomas Bredahl, Henriette Bondo Andersen & Mette Brandt Eriksen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.

2020:5 
DRØMMESKIBET. En forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime oplevelsesunivers på Museet for Søfart i Helsingør / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.

2020:4 
”Det giver lidt mere ro oppe i hovedet”. Kvalitativ evaluering af DGI’s projekt STU - i bevægelse med naturen / Astrid Ishøi, Trine Top Klein-Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 

2020:3 
”Naturen kan meget, men den kan ikke det hele”. Kvalitativ evaluering af Sund By Netværkets projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige / Astrid Ishøi, Trine Top Klein-Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 

2020:2 
Det kvalitative forstudie i ’Danmark i Bevægelse’. Motivation og muligheder / Birgitte W. Dalgas, Nicoline Klokker, Nadia K. Rasmussen, Thomas V. G. Bredahl og Karsten Elmose-Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.

2020:1 
"Naturen kan noget særligt" - Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen / Trine Top Thagaard Wengel, Astrid Ishøi og Søren Andkjær
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 

2019:11 
Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune / Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 

2019:10  
Gode rammer for rekreativt shelterfriluftsliv - brug, motiver og præferencer / Jan Arvidsen, Mathilde Skov Kristensen, Karsten Elmose-Østerlund og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.

2019:9 
Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen - et review af viden fra praksis. / Trine Top Thagaard Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.

2019:8
Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:7  
Legeskibet - en forskningsbaseret evaluering / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:6  
Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018 / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Bilagstabeller (pdf)

2019:5  
Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark / Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:4  
Dansk Squash – foregangsmænd, foreninger og forbund / Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:3
Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af  Næstved Kommunes foreningsundersøgelse / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:2  
Organiseringen af ’Hold Hjernen Frisk’ / Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2019:1
Undersøgelse af Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune / Christian Røj Voldby, Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.

2018:6
Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Christina Meisner Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:5
Fællesskaberne i Rigtige Mænd / Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:4
Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:3
Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved kommune / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:2
En forskningsbaseret undersøgelse af MY PLAYGROUND: Et midlertidigt legende byrum etableret i fire byer i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 / Lise Specht Petersen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2018:1
Bjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen. Hjerteforeningens patientstøtteordning. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.

2017:8
Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde / Birgitte Westerskov Pedersen, Søren Andkjær og Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2017.

2017:7
Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed / Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:6
Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver / Søren Andkjær og Vagn Adler Sørensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik,
Forskningsenheden Active Living, 2017.

2017:5
Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark / Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:4
16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører / Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:3
Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge / Søren Andkjær og Astrid Hadberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.

2017:2
Foreningers samarbejde med kommunale institutioner / Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2017:1
Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.

2016:4  
Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ som caseKarsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2016:3
Unge, foreninger og demokrati / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2016:2
Børn og unges hverdagsfriluftsliv / Søren Andkjær, Jens Høyer-Kruse og Jan Arvidsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2016.

2016:1
Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune / Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen og Casper Due Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

2015:10  
Parkourfaciliteter i Danmark / Signe Højbjerre Larsen, Lise Specht Petersen, Bjarne Ibsen og Ilir Hasani. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:9 
Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune / Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:8 
Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer / Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:7 
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014 / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:6 
Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse / Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:5 
Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOKUS / Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg og Sandra Christiansen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:4 
Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune / Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard og Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:3 
Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2015:2 
Arkitektur og psykologi: Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum / Kirsten Kaya Roessler (red.). 
Odense: Institut for Psykologi, 2015.

2015:1
Pigers idrætsdeltagelse: Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt? / Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.

2014:15 
At mestre livet med et synstab - kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats / Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:14 
Bedre liv med artrose - en folkesygdom med slagside: Patientuddannelse og træning til borgere i Hvidovre Kommune med artrose i knæ og hofter og kort eller ingen uddannelse / Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:13 
Sund i Hømarken / Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:12 
Social kapital i gymnastik og fitness / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:11 
Handicapforskning i idræt og bevægelse: Statusnotat om Center for Handicap og Bevægelsesfremme, August 2014 / Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:10 
Bevægelse, krop & sind: Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Sorø og Slagelse Kommune / Jim Toft og Maja Ahler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:9 
Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse / Karsten Østerlund, Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:8 
Undersøgelse af Farum Arena / Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:7 
Stemmer i Idrætshuset / Rikke Agnete Andersen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:6 
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2012-2013 / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:5 
Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune / Jens Høyer-Kruse og Lau Tofft-Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:4 
Sprækker i ADHD-diskursen / Kurt Lüders. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2014:3 
Brugerundersøgelse af AquaPunkt-vandtræning / Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:2 
10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014: Statusrapport for Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund - baggrund, undersøgelser og publikationer / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.

2014:1 
Unge, idræt og recovery: Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende / Anna Staal. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.

2013:12 
Lars Legemester & Handileg / Maja Ahler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013.

2013:11 
Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne / Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

2013:10 
Slutevaluering af projektet "Sund Rekrut" / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:9 
Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin / Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Anne-Merete Kissow og Jan Sau Johansen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:8 
Matematik- og læsetræning i en fodboldklub: Evaluering af Projekt Helhed i B 1909 / Sigrid Alison Rytz, Lars Elbæk og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:7 
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' / Jens Høyer Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:6 
YOUR GAM3: gadeidræt i udsatte boligområder / Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:5 
Fysisk aktivitet i skolefritidsordninger: en analyse af institutionsstrukturer og kulturer under forandring / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:4 
Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser./ Kurt Lüders og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013.

2013:3 
EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013.

2013:2 
Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2013:1 
Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune / Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.

2012:17 
Naturparken Mellem Bakkedrag og Dalstrøg - Evaluering af en omdannet græsmark ved boligbebyggelse i Sønderborg: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:16 
En Voldsom Omvej - Evaluering af en omdannet støjvold i Solrød: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:15 
Pixlpark - En Digital Legeplads - Evaluering af en omdannet plads i en ny bydel i Roskilde: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:14 
Et bevægelseseksperimentarium - Evaluering af en omdannet park ved Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:13 
Sidesporet - Evaluering af en omdannet asfaltplads ved Nørre Aaby station: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”.
/ Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:12 
Opfordring til udfordring - Evaluering af omdannede restarealer i Kolding bycentrum: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”  / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:11 
Byens Arena - Evaluering af en omdannet parkeringsplads ved boligbebyggelse i Høje Gladsaxe: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:10 
Dronningens Bastion - Evaluering af en omdannet bastion på et historisk voldanlæg i Fredericia: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.  

2012:9 
Svømning i den danske folkeskole / Thomas Skovgaard, Kurt Lüders, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Bjarne Ibsen, Casper Due Nielsen og Tobias Marling. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:8 
Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro : Evaluering af DGI-byens børne- og ungeprojekt Go-Active / Bjarne Ibsen, Venka Simovska og Henrik M. Larsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:7 
Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt: Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge / Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Rettelse til evalueringsrapporten (pdf) 

2012:6 
Rum og Rammer for Aktivt Udeliv: Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for Aktivt Udeliv / Jan Arvidsen, Karen Dalgaard Pedersen og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:5 
Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Centre for Sports, Health and Civil Society, 2012.

2012:4 
EN GOD OMVEJ - bevægelse i lokalområdet: kvalitativ analyse af den kommunale planlægnings- og implementeringsproces forbundet med projektet / Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.

2012:3 
Evaluering af projekt Grib Chancen: projekt om fysisk aktivitet for børn og unge i et partnerskab mellem kommuner og foreninger på Fyn / Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:2 
Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune / Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2012:1 
Slutevaluering af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt "MultiMinen" - for 6-8 årige børn med overvægt / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2011:6 
Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben': den kvantitative del - Vejle Kommune / Peter Lund Kristensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.

2011:5 
Evaluering af 'Bevæg dig sund og glad': et projekt i Esbjerg Kommune for overvægtige børn og deres familier / Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:4 
Evaluering vedrørende projekt Idrætszen / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:3 
Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm / Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.

2011:2 
Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: konferencerapport - artikler og abstracts. / Jakob Haahr og Søren Andkjær (red.). 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011.

2011:1 
Evaluering af Krop og Kontor forsøgsprojekter / Ejgil Jespersen.Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011.

2010:7 
Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben' - Vejle Kommune / Pernille Andreassen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:6  
Forskningsprofil og udviklingsplaner for 2010-2014 / Forskningsenheden for ‘Bevægelse, Idræt og Samfund’ (BIS). 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2010.

2010:5  
Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen / Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen og Eva Vennekilde. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:4  
Gå i Gang: Slutevaluering / Karsten Østerlund
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:3 
Rum for idræt og leg på Vesterbro / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:2
Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland / Bjarne Ibsen og Carsten Hvid Larsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2010:1
Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro / Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel og Charlotte Klinker. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.

2009:7
København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi / Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:6
Evaluering af projekt 'Sund Cirkel' / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:5  
Frivilligt arbejde i Gigtforeningen / Carsten Hvid Larsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:4 
Sund indskoling - evaluering af sundhedsfremmende indsatser i SFO og indskoling i Frederikshavn Kommune / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:3 
Gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter / Kirsten Kaya Roessler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:2
Bevægelsesmuligheder i Kolding By 2008 / Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2009:1
Rend og Hop - Vi si'r stop: et sundhedsprojekts bestræbelser på at skabe bedre betingelser for det sunde liv i Varde Kommune / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009.

2008:10
Bevægelsesmuligheder i Roskilde By 2008 / Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:9
Idrætspolitik i Gentofte Kommune gennem 100 år / Per Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:8
Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet / Jens Høyer-Kruse, Malene Thøgersen, Jan Toftegaard Støckel og Bjarne Ibsen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:7
Foreninger og integration: undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune / Pernille Vibe Rasmussen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:6
Ekstern evaluering af Motion på Recept i Frederiksberg Kommune: September 2007 / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008.

2008:5
Evaluering af Motion på Recept i Nordjylland 2007 / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008.

2008:4
De bolignære områders betydning for sundhed: hvordan indvirker bolignære områder på sundheden? – og hvordan kan udformningen gøres bedre?  / Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler, Gert Nielsen og Mette Toftager. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2008.

2008:3
Gå i gang: evalueringsrapport / Ole Lund og Pernille Andreassen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:2
Parallel leg eller integreret leg? – partnerskaber om børn, leg og bevægelse / Jan Toftegaard Støckel (red.).
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2008:1
Stofmisbrug og fysisk aktivitet: evaluering af  ”Krop og læring – Mere styr på eget liv” / Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.

2007:1
Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007 / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2007.