Kort Fortalt

Litteraturstudiet i ’Danmark i Bevægelse’. Motivation, muligheder og social baggrund / Karsten Elmose-Østerlund, Thomas Bredahl, Henriette Bondo Andersen, Marlene Rosager Lund Pedersen, Anne Faber Hansen, Lars Breum Christiansen, Jens Høyer-Kruse og Mette Brandt Eriksen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. 
Kort Fortalt (pdf)

Fritidsvaner i Næstved Kommune. Rapport om børn og voksnes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter – Kort Fortalt / Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby og Marlene Rosager Lund Pedersen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Kort Fortalt (pdf)

Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling / Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’ / Tove Kristensen og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner / Klaus Levinsen og Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt  (pdf)

Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder / Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed / Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område / Lise Specht Petersen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt  (pdf)

’Frie frivillige’ i kommunen / Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf)

Hjerteforeningens patientstøtteordning - Kort fortaltBjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen.
Kort Fortalt (pdf)

Undersøgelse af idrætsforeninger i Europa: SIVSCE-projektet 'Kort fortalt'Dirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 1 (pdf)

Frivillige i idrætsforeninger i Europa - Rekruttering, demografi og karakteristikaDirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 2 (pdf)

Strukturel integration af forskellige grupper i idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, P. Chakravarti, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 3 (pdf)

Sociokulturel og socio-affektiv integration af medlemmer af idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 4 (pdf)

Ledelse af frivillige i idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, D. Illmer, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 5 (pdf)

European cooperation in sports club research: The SIVSCE-project in a nutshellDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 1 (pdf)

Volunteers in sports clubs in Europe - Key demographics and characteristicsDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 2 (pdf)

Structural integration of selected target groups in sports clubs in EuropeDirk Steinbach, P. Chakravarti and Karsten Elmose-Østerlund. 
Quick Facts for Sports Clubs No 3 (pdf)

Socio-cultural and socio-affective integration of sport club members in EuropeDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 4 (pdf)

Volunteer management in sports clubs in EuropeDirk Steinbach, D. Illmer and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 5 (pdf)

Frivillighed i det boligsociale arbejde / Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

Kort Fortalt (pdf)

Introduction to the project “Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe” (SIVSCE) / Karsten Elmose-Østerlund. Odense: University of Southern Denmark, 2016.
Kort Fortalt (pdf)

Bevægelse, leg og idræt – afsluttende rapport for forskningsprogrammet / Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Kort Fortalt (pdf)

Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering – kort fortalt / Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen i samarbejde med Idan. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Kort Fortalt (pdf)

Gadeidræt i udsatte boligområder. Evaluering af Your GAM3 – kort fortalt / Michael Fehsenfeld … et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Kort Fortalt (pdf)

Idræt i udsatte boligområder / Bjarne Ibsen ... et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Metopos, 2012
Kort Fortalt(pdf)