Skip to main content

Bevægelsesstudier 8

Festens historie viser sammenhæng mellem fest og idræt. Og mellem fest og folks selvbestemmelse, demokrati. Festens historie forløber ikke lineært. Den er præget af grundlæggende kulturelle forandringer og sammenstød.

I det moderne industrisamfund blev idrætten til fagligt, specialiseret ""arbejde"". Men festen begyndte også at spille en ny rolle i demokratiets revolutionære tilblivelse. Festens og idrættens veje skiltes.

Festen forsvandt imidlertid ikke helt fra idrættens verden, den levede et slags underjordisk liv. Imens satser underholdningsindustrien på festivaler og eventkultur.

Historien af folkets fest åbner blikket på en fremtid, som godt kan byde på overraskelser igen.

Forlaget Bavnebanke. Pris 100 kr.

Sidst opdateret: 22.10.2021