Skip to main content

Bevægelsesstudier 7

Landsstævnet er den folkelige idræts flagskib. Det er en stor fest og kilde til mange levende historier, billeder, analyser og kommentarer. Denne bog belyser landsstævnet fra nye vinkler og udfordrer til diskussioner.

Fra landsstævnet på Bornholm 2002 trækkes der linjer tilbage til de første stævner i 1860'erne for at belyse spørgsmål som: Hvad har fest grundlæggende med idræt at gøre? Hvordan danner mennesker identitet i stævnets bevægelseskultur? Hvori består festens dynamik? Hvorledes kommer stævnets konflikter og modsætninger til udtryk?

Kulturanalysen af festen på Bornholm belyser idrættens mangfoldighed og kulturelle betydning. Det er ikke mindst i sit forhold til festen, at idrætten bliver folkelig. Og først ud fra idrættens festkarakter kan idrættens alvor ”for alvor” forstås.

Kulturmødet i stævnet er et konkret, sanseligt forhold med politisk betydning. Gennem analyser af forholdet mellem faglighed, fest og folkelighed åbner der sig et nyt syn på idrættens kerne. Idrætshistorien bliver synlig i et demokratiperspektiv nedefra.

Klim. Pris 299 kr.

Sidst opdateret: 22.10.2021