Skip to main content

Bevægelsesstudier 6

Folk! Hvad er folk vel i grunden?

Forestillingen om 'folket' tager sin endelige form i refleksionens og teoriens bakspejl, men der går noget forud, som kan sammenfattes i den flertydighed, der ligger i begrebet bevægelse.

– Folk bliver til 'folket' i kraft af, at det gør fælles sag, dvs. at det organiserer sig og danner bevægelser.

– Folk bliver også til 'folket' gennem fælles fysisk bevægelse. Fælles anstrengelse, lyst og lidelse ved kropslige bedrifter kan stærkt – måske livslangt – præge personligheden og skabe sammenhold.

– Når det organisatoriske og det kropslige ydermere kondenseres i stærke symbolske udtryk, sange og ritualer, skabes der stemninger, atmosfære, emotioner. 'Folket' bliver følelsesmæssig bevægelse og forbindelse.

– Folkebegrebet kan med andre ord ikke afledes af en enkelt overordnet rationalitet, og dets udmøntning er sjældent harmløs. Kulturer kan betone begrebet forskelligt, men afskaffes kan det ikke.

– Antologiens 12 artikler beskæftiger sig dels analytisk, dels teoretisk med politiske, etniske, sociale og kropslige implikationer af folkebegrebet, som har været centrale i de senere års debat.

Klim. Pris 239 kr.

Sidst opdateret: 22.10.2021