Skip to main content

Movement studies (Bevægelsesstudier) 5

Hvordan formidler man erfaringer om demokratisk praksis i Europa på tværs af grænserne? Mødet mellem lande med vidt forskellige demokratitraditioner fører til helt nye oversættelsesproblemer, både mellem forskellige sprog og mellem forskellige kulturelle praksisser.

Bogen om disse emner og udfordringer voksede frem af undervisningen for euroklassen på Gerlev Idrætshøjskole, som begyndte i efteråret i 1997 og blev gennemført for fem hold i træk indtil foråret 2001. Euroklassens ene halvdel bestod af østeuropæiske, den anden halvdel af vesteuropæiske højskoleelever. Emnet var demokrati set nedefra og specielt ud fra en kropslig praksis, forenings- og bevægelseskultur.

Intercultural learning about democracy means translating the untranslatable. This book tries the impossible, telling about Danish and other experiences of democracy.

Democracy is not only a system of ruling and government, but an involvement of demos: “We are the people!” Without an understanding of what “the people” is, a deeper understanding of democracy cannot be attained. The bodily practice of the people is a basis of their social life. Democracy can be understood with the patterns of movement, sport and game in mind. There is not only one single sport – sports are manifold, and so are democracies. When taking their destiny in their own hands, people act in togetherness that is based on the recognition of otherness. By telling the contradictory story of democracy on the basis of body and movement, the book opens up for a new understanding of self-determination.

This book is published by Klim publishers and Research Institute for Sport, Culture and Civil Society (IFO) as fifth volume of the series Movement Studies.

Henning Eichberg, Dr. phil. habil., cultural sociologist and historian, is research fellow at the Research Institute for Sport, Culture and Civil Society in Gerlev/IFO in Gerlev (Denmark). Born 1942 in Silesia (Germany), he received his academic degrees in Bochum and Stuttgart, held professorships in Odense and Copenhagen and lectured at Austrian, English, Finnish, French and Japanese universities. He published studies about body culture and sport, about the history of technology, and about ethnic minorities and national identity.

Klim .  Pris 249 kr.

Sidst opdateret: 22.10.2021