Skip to main content

Bevægelsesstudier 4

 Idrætten indtager en central placering i danskernes kultur- og fritidsliv. Siden 1960'erne, hvor der endnu var tale om et udpræget børne- og ungdomsfænomen, er stadig større og bredere lag i befolkningen blevet aktive idrætsudøvere under en eller anden form.

Men idrætten er ikke kun noget, man hengiver sig til som aktiv udøver. Sportskampe, konkurrencer og opvisninger er også fascinerende skuespil, vi kan overvære som tilskuere eller tv-seere.

Endelig udgør idrætten en vigtig del af foreningslivet. I landets mange idrætsforeninger og sportsklubber bidrager tusindvis af danskere til foreningsarbejdet som ledere og trænere mv.

Med afsæt i et omfattende datamateriale fra socialforskningsinstituttets løbende kultur- og fritidsundersøgelser beskriver og analyserer Knud Larsen udviklingen i disse tre dimensioner af befolkningens idrætsliv fra midten af 1960'erne og frem til slutningen af 1990'erne.

Klim. Pris 169 kr.

Sidst opdateret: 22.10.2021