Skip to main content

Bevægelsesstudier 3

 Hvad har kroppen med demokrati at gøre? Og er der en sammenhæng mellem bevægelseskultur og folkeoplysning? Det er nogle af de tankevækkende spørgsmål, som behandles i denne bog.

Genstandsfeltet er den folkelige gymnastikbevægelse fra 1928-2002 med tilbageblik til 1880'erne. Her fik den 'svenske gymnastik' - udviklet af digteren og gymnastikpædagogen P. H. Ling - sit gennembrud i Danmark.

Fremstillingen er bygget op omkring skytte- og gymnastikbevægelsens landsstævner, der ses som bevægelsesmæssige markeringer i det gymnastiske landskab. Landsstævnerne, hvis historie går tilbage til 1860'erne, var - og er - en manifestation af bevægelsen og en fortælling, der fungerede som omdrejningspunkt for både kritik, debat og symbolsk samling. Frem for at fremstille historien gennem idrætsorganisationernes og samfundets 'udvikling' er det bogens formål at anskueliggøre de spring i historien, som kommer til syne ved ændringerne i bevægelserne og den sproglige bearbejdning af dem.

Analysen af bevægelserne fra den svenske stillingsgymnastik til nutidens performance-gymnastik - inkarneret af DGI's Verdenshold - danner bogens rygrad og er samtidig afsæt til en debat om demokrati og folkeoplysning. Oplysning i bevægelse viser, at en ny bevægelsestænkning kan bidrage til at nuancere forholdet mellem disse.

Klim. Pris 349 kr.


Sidst opdateret: 22.10.2021