Skip to main content

Bevægelsesstudier 2

Risikoen for at pådrage sig smertefulde skader er altid til stede i idrætten. Smerteforskning og -behandling har overvejende fokuseret på skadernes medicinske og fysiske aspekter og mindre på de psykiske.

Bogens mål er at beskrive, hvilke psykiske faktorer der indgår i skadens og smertens opståen og forløb.

Bogen retter også opmærksomheden mod smertens fortællinger, mod de kriser og oplevelser, der gemmer sig bag den enkelte udøvers historie.

Kapiteloverskrifterne er: Smertens kultur, Smertens behandling, Smertens udtryk og Smertens integration.

Klim. Pris 165 kr.


Sidst opdateret: 22.10.2021