Skip to main content

Bevægelsesstudier 10

 "Det at lege er en proces. En ballon eller sågar en idrætshøjskole gør det ikke i sig selv. For at lege behøver man hverken en ballon eller en idrætshøjskole (men det hjælper selvfølgelig). Hvad der kræves, er derimod en bestemt indstilling. På en gang seriøs, feststemt, fantasifuldt kreativ og eksperimenterende.

Man skal gå op i legen, tage legen alvorlig inden for de rammer, den angiver. Ellers bliver der ingen leg. Leg er alvor, men alvor af en anden orden end den, som eksisterer uden for legens rammer."

Denne bog samler nogle af Jørn Møllers centrale tekster om leg og legens muligheder for udfoldelse i det danske samfund. Jørn Møller havde selv taget de første skridt mod denne udgivelse inden sin død i 2009. Æret være hans minde!

Forlaget Bavnebanke. Pris 200 kr.

 

Sidst opdateret: 22.10.2021