Skip to main content

Bevægelsesstudier 1

Styrker eliten idrættens bredde, og skaber bredden eliten? Eller er bredde og elite to adskilte størrelser? Svarene på spørgsmålene har alvorlige kulturpolitiske konsekvenser. Der tales om en enhedsorganisation for idrætten, som skal sikre den optimale udnyttelse af ressourcerne, men hvad sker der med mangfoldigheden? Enhed eller mangfoldighed er ikke kun et spørgsmål om politiske og praktiske interessekonflikter. Det handler også om en bredere forståelse af kropskulturen, som forskningen kan bidrage til.

Antologien præsenterer artikler, som forskningsmæssigt perspektiverer den aktuelle kulturpolitiske og kulturteoretiske debat ud fra forskellige faglige indfaldsvinkler. Idrætten belyses som kropslige bevægelser, psykiske bevægelser og sociale bevægelser. Dermed lægger bogen op til en bevægelsesforskning, som tematiserer sammenhængen mellem idræt, folkelig oplysning og demokrati.

Klim. Pris 295 kr.Sidst opdateret: 22.10.2021