Menu

Publikationer

Rapportserien MOVEMENTS

Rapportserien MOVEMENTS blev påbegyndt i 2007 og udgives af Institut for Idræt og Biomekanik.

Serien bruges primært til offentliggørelse af mindre rapporter m.v., som ikke egner sig til en egentlig bogudgivelse. Rapporterne vil typisk være udarbejdet som afslutning på et eksternt finansieret forskningsprojekt og i samarbejde med en rekvirent.

CISC har stået for hovedparten af udgivelserne i Movements, men andre centre og enheder ved instituttet har også bidraget til rapportserien.

 

Andre publikationer

Kategorien andre publikationer dækker over alle andre typer rapporter. Det er dels forskningsrapporter, som knytter an til enkelte forskningsprojekter, men som ikke er en del af Movements-serien, dels korte versioner af forskningsrapporter, såkaldte pixi-versioner, som enten introducerer et forskningsprojekt eller formidler projektets konklusioner i kort form.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies