Skip to main content

Idrættens politiske og kulturelle betydning i Danmark

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 12.00 til 18.00

Seminaret afholdes af forskningsenheden Bevægelse, Kultur og Samfund ved Institut for Idræt og Biomekanik.

 

I idræts- og folkesundhedsforskningen er det en udbredt opfattelse, at det er vigtigt at få danskerne til at bevæge sig mere. Hvordan det skal lade sig gøre er imidlertid ikke helt enkelt, for det handler ikke bare om at motivere befolkningen.

Artiklerne i antologien ’Tics, træning og tango – bevæggrunde for bevægelse’ beskæftiger sig med en række forhold, der har betydning for, hvor meget vi bevæger os, og – ikke mindst – hvordan vi har det med at bevæge os. Med emner som ufrivillige tics, træning i byens rum og argentinsk tango, forholder antologiens bidragsydere sig kritisk til den individuelt fikserede forståelse, der hænger sammen med begreber som ’livsstil’ og ’motivation’.

Antologien viser, hvordan bevæggrunde udspiller sig i et komplekst samspil mellem blandt andet, historiske forhold; kulturelle og subkulturelle koder; personlige og sociale relationer; samt både før-refleksive og refleksive processer for den enkelte.

  

Samfundets idræt er en bog om forholdet mellem idræt og politik. Den kobler sig til en aktuel debat om idrættens støttestrukturer i Danmark. Bogen har til hensigt at kvalificere en sådan debat ved at skabe produktive forstyrrelser i vores forestillinger om og diskussioner af idrættens rolle i samfundet – og samfundets rolle i forhold til idrætten.

Bogen byder på ni selvstændige artikler med forskellige analytiske vinkler.

Artiklerne i begge antologier er skrevet af forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.


Se nedenfor dagens program med link til præsentationerne.

 

PROGRAM FOR DAGEN 
12.00-12.15  Ankomst – servering af sandwich   
12.15-13.00   Præsentation af de to bøger: Samfundets idræt og Tics, træning og tango  
13.15-17.00   Workshop i to grupper 
17.00-18.00   Reception 
   
Workshop 1   Samfundets idræt 
13.15-14.45   Statens idrætspolitik
 - Bjarne Ibsen: Grundstøtte eller præstationsstøtte.
 - Klaus Eskelund: Idrætspolitiks Idéprograms betydning for idrætten i København.
 - Rasmus Bergmann: Breddeidrætskommuner. Idrætspolitikken som ikke ville være idrætspolitik.
 - Jørn Hansen: Idrættens sundhedspolitiske reference. Hvorledes idrættens hovedorganisationer er kommet tættere på hinanden.
Spørgsmål og diskussion 
14.45-15.15   Pause 
15.15-17.00   Kommunal idrætspolitik
 - Malene Thøgersen og Evald Bundgård Iversen: Den kommunale støtte til idrætsforeninger.
 - Karsten Østerlund: Danske idrætsforeningers sociale kapital.
 - Jens Høyer-Kruse: Ringsted undersøgelsen. Støtteben eller benspænd for idrætspolitikken i Ringsted Kommune.
 - Thomas Skovgaard: Idræt i folkets skole. Fysisk aktivitet og offentlig politikdannelse.
Spørgsmål og diskussion   
Workshop 2  Bevæggrunde for bevægelse   
13.15-14.45  Aktuelle Praktikker i og for bevægelse
 - Else Olesen: Bevægelser fra barn mod teenager i folkeskolens rum og regler. 
 - Signe Højbjerre Larsen: Byen som bevægelsesgrund?
 - Susanne Ravn: Om den sanselige bevægelsesoplevelse – fra ekspressiv idræt til tango.
Spørgsmål og diskussion    
14.45-15.15  Pause 
15.15-17.00  Kategorier eller forståelse & Historiske sammenhænge
 - Henning Eichberg: Ufrivillige bevægelser mellem forklaring og forståelse – om tics og dansemanier.
 - Annemari Munk Svendsen: Bevægelsesgrunde i folkeskolens sundhedsfremmende initiativer.
 - Per Jørgensen: Idræt og opdragelse i latin- og gymnasieskolen ca. 1800-2010.
 - Kasper Lund Kirkegård: Den stærke, den smukke eller den virkelig sunde – om den oversete motionskultur.
Spørgsmål og diskussion 

Sidst opdateret: 01.10.2020