Skip to main content

Voluntary Organization of Sport – Development and challenges

CISC afholdt fra den 10. til den 12. december europæisk forskningsseminar om ’Voluntary Organization of Sport – Development and challenges’ med 14 deltagere fra 7 lande: Norge, Finland, Holland, Schweiz, Spanien, UK og Danmark.

Forskningsseminaret var en del af forskningsprogrammet ’Bevægelse, Leg og Idræt’, som Nordea-Fonden har støttet.

Se program

Paticipants Research Seminar December 2014

Fredag den 12. december gæstede den verdenskendte samfundsvidenskabelige forsker professor Robert D. Putnam Syddansk Universitet, hvor han afholdt en forelæsning for 200 forskere og studerende på universitetet og efterfølgende diskuterede med forskere fra SDU og gæsterne på CISCs europæiske forskningsseminar.

Professor Putnam er især kendt for bogen ’Bowling Alone’, hvor han påviser, at sociale netværk og borgernes tillid til hinanden – som han samlet betegner som ’social kapital’ – er faldet gennem flere årtier. Siden bogen udkom i 2000 er der overalt i Verden blev forsket i udviklingen i social kapital og den betydning det har for samfundet. Ifølge Putnam har foreningslivet en væsentlig betydning for den sociale kapital i et samfund. Karsten Østerlunds forskning i idrætsforeninger har dog stillet spørgsmålstegn ved, om hvor vigtig foreningslivet er for borgernes tillid til hinanden.

Putnam Lecture December 2014

Gæsteforelæsningen blev afholdt i samarbejde med Institut for Statskundskab og Center for Amerikanske Studier.

 

 

Sidst opdateret: 01.10.2020