Skip to main content

Fremtidens Idrætsfaciliteter - organisering, styring og ledelse

Hvordan sætter vi den nyeste viden om organisering og ledelse af idrætsanlæg i spil?

Siden 2016 har Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) med støtte fra Lokale og Anlægsfonden og Trygfonden samarbejdet om forsknings- og formidlingsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’.

Projektet er nu i den afsluttende fase, og vi inviterer derfor til afslutningskonference på Syddansk Universitet i Odense onsdag den 11. september 2019.

Projektet har undersøgt organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i 50 kommuner og har indsamlet data på, hvor godt idrætsanlæg præsterer i 23 kommuner. Desuden er der foretaget dybdegående case-studier af otte anlæg i tre kommuner.

Mød forskerne bag projektet, der fremlægger deres bud på, hvordan vi fremover sikrer solid organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg. Få inspiration af professor Carsten Greve, der vil tale om, hvordan idrætsanlæg kan bidrage til at skabe offentlig værdi. Og mød kommuner og anlæg, der allerede arbejder med at udvikle idrætsanlæg.

Afslutningsvis inviterer vi til en paneldebat om forskningsprojektets anbefalinger, og hvilke af dem der er væsentligst at arbejde videre med.

Tid og sted:
Onsdag den 11. september 2019, kl. 9.30-16.00
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.
Lokale O100

 

PROGRAM m. link til præsentationer

9.30-10.00
Kaffe og indtjekning

10.00-10.15
Intro og velkommen v/professor og centerleder Bjarne Ibsen

10.15-11.15
Hvordan ’præsterer’ danske idrætsanlæg på benyttelse, brugertilfredshed og fysisk tilstand? Hvad har indflydelse på, hvor godt idrætsanlæggene præsterer?

De væsentligste resultater fra forskningsprojektet gennemgås af forskerne bag projektet (ph.d.-stipendiat og analytiker Peter Forsberg, adjunkt Jens Høyer-Kruse og adjunkt Evald Bundgaard Iversen).

11.15-12.15
Hvordan er resultaterne fra forskningsprojektet blevet anvendt i praksis?

Personer og organisationer, der har arbejdet med resultaterne fra forskningsprojektet i praksis, inviteres til at holde et oplæg om, hvordan dette er sket. Der er mulighed for at vælge mellem ét af følgende spor:

12.15-13.15
Frokost og netværk

13.15-14.00
Hvordan skaber idrætsanlæg offentlig værdi? v/ professor Carsten Greve.

Professor Carsten Greve fra Copenhagen Business School (CBS) har forsket i, hvordan decentrale velfærdsinstitutioner skaber offentlig værdi. På baggrund af en introduktion til, hvad offentlig værdi er, vil Carsten Greve give eksempler på, hvordan den skabes i forskellige typer af decentrale velfærdsinstitutioner. Carsten Greve vil perspektivere, hvordan og hvorfor tankerne om offentlig værdi også spiller en rolle for idrætsanlæg.

14.00-14.30
Hvad betyder offentlig værdi for konkrete idrætsanlæg, og hvordan kan der skabes endnu mere værdi? Tanker og eksempler fra praksis.

14.30-15.00
Kaffepause

15.00-16.00
Hvad mener du om de anbefalinger, projektet er kommet med?

På baggrund af forskningsprojektets resultater vil et panel bestående af centrale interessenter drøfte, hvilke konsekvenser resultaterne fra forskningsprojektet kan og bør have. Desuden involveres deltagerne i salen til at give deres vurdering af, hvilke anbefalinger der er mest interessante og relevante at arbejde videre med i praksis.

Deltagerne i panelet:

  • Kim Jessing, konsulent i KL
  • Poul Broberg, chef for public affairs, Danmarks Idrætsforbund
  • Henrik Høy-Caspersen, formand for HI – Organisationen for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren
  • Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden
  • Jane Jegind, By- og kulturrådmand for Odense Kommune og formand for IFFD

 
Læs mere om projektet på www.fremtidensidraetsfaciliteter.dk


ANBEFALINGER

Hæfte med anbefalinger til fremtidens organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg

PDF

Læs mere om projektet

Se Idans projekthjemmeside

Projekthjemmeside

Sidst opdateret: 05.10.2020