Skip to main content

Inklusion i idrætten

Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole 

De fleste børn i Danmark er idrætsaktive, men der er grupper af børn, som ikke dyrker idræt. I 2005 oprettede Kulturministeriet og Socialministeriet derfor puljen ’Idræt for vanskeligt stillede børn’ til idrætsprojekter for anbragte børn, handicappede børn, svært overvægtige børn, børn af anden etnisk herkomst samt børn af vanskeligt stillede forældre.

Konferencen fremlægger resultaterne af en omfattende evaluering af puljen og de mere end 50 projekter, der er gennemført. Konferencen indeholder endvidere foredrag og diskussioner i parallelle sessioner om arbejdet med vanskeligt stillede børn og om projektstøtte.

Konferencen gennemføres af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Organiseringen af konferencen varetages af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, og Idrættens Analyseinstitut.

Konferencen finder sted på Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse.

Program for konferencen (pdf) 

Evalueringsrapporten (pdf): Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt: Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge / af Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.
Rettelse til evalueringsrapporten (pdf) 

Pixiversion af rapporten (pdf). Pixi-hæftet er udarbejdet af Ditte Toft, Idrættens Analyseinstitut.

Oversigt over projekter fra 'Puljen til idræt for vanskeligt stillede børn' (pdf)

Præsentationer på konferencen (pdf):

  


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 01.10.2020