Skip to main content

Det gode samarbejde mellem kommuner og civilsamfund

Tid: Torsdag den 22. november 2018 fra kl. 9.30 til 16.00
Sted: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense.

Se program med link til præsentationer herunder.

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats, fremme demokratiet, øge kvaliteten i en række kommunale indsatser og tilføre den offentlige sektor flere hænder.

Men hvad er der kommet ud af de mange initiativer, hvad bidrager samarbejdet til, og hvad er fremmende for det gode samarbejde? For at blive klogere på disse spørgsmål har Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet de seneste tre år gennemført et stort forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt af dette samfundsmæssige eksperiment.

Konferencen samler op på resultater fra forskningsprojektet, giver konkrete eksempler på hvordan der samarbejdes på forskellige områder og sætter samarbejdets værdi til diskussion.

Konferencen afholdes i samarbejde med Odense Kommune.

Program

Kl. 9.15
Ankomst, kaffe og formiddagsbrød

Kl. 9.45
Velkomst: Jane Jegind, Rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune

Kl. 10.00
Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner og ændringer deri fra 2016 til 2018. Præsentation af resultaterne af to spørgeskemaundersøgelser besvaret af foreninger og kommunale institutioner og gennemført i både 2016 og efteråret 2018.
Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen, CISC

Kl. 10.50
Fire workshops om forskellige former for samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor. Konferencedeltagerne fordeler sig på fire grupper:

 1. A1) Kommunal frivillighed – når kommunen rekrutterer de frivillige. Bjarne Ibsen, CISC, Kamilla Geisler, AC-konsulent på Odense Bibliotekerne.
  Præsentation / Bjarne Ibsen (pdf)
  Præsentation / Kamilla Geisler (pdf)
 2. A2) Samarbejde på ’det grønne område’. Lise Specht Petersen, CISC, og Søren Jensen, frivillig i foreningen Pionerer i Vandløb i Faxe Kommune.
  Præsentation / Lise Specht Petersen (pdf)
 3. A3) Samarbejde om støtte til socialt udsatte grupper. Michael Fehsenfeld, CISC, og Michala Bruun-Givskud, koordinator i Home-Start Odense.
 4. A4) Samarbejde om ’Åben Skole’ i folkeskolen. Klaus Levinsen, CISC, og Henrik Andersen, Skoleleder på Øhavsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hver workshop afvikles efter følgende plan:

 • Oplæg af ’forsker’ med resultater fra forskningsprojektet.
 • Oplæg af ’praktiker’. Sådan gør vi i praksis.
 • Spørgsmål og diskussion hvor alle i workshoppen kan deltage
 • Opsamling


Kl. 12.15
Frokost

Kl. 13.00
Fem workshops om forskellige former for samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor. Konferencedeltagerne fordeler sig på fem grupper:

 1. B1) Borgerinddragelse i boligkvarterer og landdistrikter. Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld, CISC, og Lars Kjærgaard, formand for Skt. Hans Gades Beboerforening i Odense.
  Præsentation / Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld (pdf)
  Præsentation / Lars Kjærgaard (pdf)
 2. B2) Samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme. Bjarne Ibsen, CISC, og Kirsten Magaard, sygeplejerske, Hjerteforeningens rådgivning i Odense.
  Præsentation / Bjarne Ibsen (pdf)
  Præsentation / Kirsten Magaard (pdf)
 3. B3) Samarbejde om nye faciliteter for civilsamfundet. Evald Bundgård Iversen, CISC, og Trine Hedegaard Jensen, daglig leder af Polymeren i Aarslev i Faaborg-Midtfyn Kommune
 4. B4) Samarbejde om integration af flygtninge. Klaus Levinsen, CISC, og Alaa Abdol-Hamid, leder af ’2 timer om ugen’ i Odense Kommune
 5. B5) Frivillige på plejecentre. Tove Kristensen, CISC, og Lone Høj, rehabiliteringsleder, Plejecenter Rytterkasernen i Odense Kommune.
  Præsentation / Tove Kristensen (pdf)

Hver workshop afvikles efter følgende plan:

 • Oplæg af ’forsker’ med resultater fra forskningsprojektet.
 • Oplæg af ’praktiker’. Sådan gør vi i praksis.
 • Spørgsmål og diskussion hvor alle i workshoppen kan deltage
 • Opsamling


Kl. 14.15
Kaffe og kage og uformel snak deltagerne imellem

Kl. 14.45
Debat i plenum: Hvordan udvikler vi samarbejdet og dilemmaerne derved.
Korte oplæg fra forskerne, hvor perspektiver fra dagens sessioner inddrages:

 • Det demokratiske dilemma (Lise Specht Petersen)
 • Det faglige dilemma (Bjarne Ibsen)
 • Det organisatoriske og ledelsesmæssige dilemma (Evald Bundgård Iversen)

Efter hvert oplæg diskussion mellem tre inviterede paneldeltagere:

 • Carsten Terp Beck-Nilsson, redaktør, Altinget Civilsamfund
 • Anne Grete Pilgaard, leder og konsulent i Team Frivillighed i Ældre- og Handicap forvaltningen i Odense Kommune
 • Knud Aarup, landsformand for Bedre Psykiatri, medlem af Frivilligrådet

 
Kl. 16.00
Konferencen slutter


Om forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’

Forskningsprojektet gennemføres i – og i samarbejde med - Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommu¬ne, Rudersdal Kommune og Aarhus Kommune. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Projektet omfatter fem dele:

 1. En spørgeskemaundersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og civile aktører i alle kommuner. Rapporten om ’Kommunernes samarbejde med civile aktører’ kan downloades her: http://www.sdu.dk/frivillig-kommunal
 2. En undersøgelse af de politiske ideer, mål og strategier vedrørende ci¬vilsamfund, frivilligt arbejde og samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor baseret på interviews med politikere og chefer i de kommuner, der deltager i undersøgelsen.
 3. En kortlægning af foreningers og kommunale institutioners samarbejde i de fem kom¬muner baseret på en spørgeskemaundersøgelse af såvel foreninger som kommunale institutioner og centre, som gennemføres i både 2016 og 2018. De to første rapporter fra denne del af forskningsprojektet kan downloades her: http://www.sdu.dk/frivillig-kommunal
 4. Dybdegående undersøgelse af 17 samarbejdsprojekter, som følges i to år. Analyserne deraf fremlægges på konferencen.
 5. Vidensdeling og erfaringsudveksling, bl.a. tre brugerkonferencer, en videnskabelig konference, en række publikationer og mange foredrag og oplæg om resultaterne rundt omkring i landet og på internationale videnskabelige konferencer.

Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden og med en medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.

Undersøgelsen gennemføres fra 2016 til 2018.

Publikationer fra projektet

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Se publikationsliste

Sidst opdateret: 25.02.2021