Skip to main content

Civilsamfund, politik og lokalsamfund

Den anden konference i forskningsprojektet 'Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor' afholdes på det gamle Haslev Seminarium, Søndergade 12, 4690 Haslev.
 

PROGRAM med link til præsentationer (pdf)

9.30
Ankomst, kaffe og formiddagsbrød

10.00
Velkomst: Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune

10.15
Kommunernes visioner, politikker og planer for civilsamfundet og samarbejdet med foreninger og frivillige (resultater fra forskningsprojektet). Bjarne Ibsen og Michael Fehsenfeld, CISC.

11.00
Fire kommuners visioner og konkrete politikker og planer:

12.00
Frokost

 12.30
Deltagerne på konferencen stiller spørgsmål til og diskuterer med repræsentanter for de fire kommuner, som fremlagde deres politikker og strategier på området. (opdelt i fire grupper, som hver får et kvarter til at snakke med hver af de fire kommuner)

13.30
Lokalsamfundets betydning for foreningernes og de kommunale institutioners samarbejde. (resultater fra forskningsprojektet). Klaus Levinsen, CISC. 

14.05
To foreninger fortæller, hvordan foreningen fungerer som ’lokalforening’ og samarbejder med kommunen:

14.45
Kaffe og kage

15.00
Paneldebat om foreningers og frivilliges rolle for lokalsamfund og lokal udvikling:

10 minutters oplæg fra hver. Derpå spørgsmål og diskussion i 30 minutter.

 16.00
Tak for i dag

Uddybning af konferencens indhold

Kommunernes visioner, politikker og planer for civilsamfundet og samarbejdet med foreninger og frivillige:
I dette foredrag præsenteres resultaterne af en analyse af mere end 20 interviews med politikere og ledende embedsmænd i de kommuner, som deltager i undersøgelsen. Endvidere ser analysen på politikker og strategier, som de samme kommuner samt andre kommuner, statslige myndigheder og landsorganisationer har for samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor.

Fire kommuners visioner og konkrete politikker og planer:
I de fire kommuner - Odense, Faaborg-Midtfyn, Faxe og Rudersdal - som deltager i forskningsprojektet, har man udarbejdet politikker og planer for samarbejdet mellem kommunale institutioner og foreninger og frivillige. Repræsentanter for hver af de fire kommuner vil fortælle om de overordnede politiske mål og visioner, de konkrete planer for samarbejdet samt hvordan man arbejder på at realisere planerne.

Lokalsamfundets betydning for foreningernes og de kommunale institutioners samarbejde
Et af forskningsprojektets centrale resultater er, at det især er foreninger, der opfatter sig som forening for et lokalsamfund – fx en lokal bydel eller en landsby eller mindre by – som samarbejder med en eller flere kommunale institutioner. Oplægget fremlægger resultaterne af analyserne og giver et bud på, hvorfor den lokale tilknytning har så stor betydning, og hvad denne viden kan bruges til.

To foreninger fortæller, hvordan foreningen fungerer som ’lokalforening’ og samarbejder med kommunen:

  • Tune Lokalrådsforening hører til i Tune – med ca. 5.000 indbyggere – i Greve Kommune. Foreningens vision er at samle borgere, foreninger og de erhvervsdrivende til i fællesskab at beslutte, og deltage i, udviklingen af Tune Landsby. Byens største forening er Tune IF med omkring 4.500 aktivitetsmedlemmer og ca. 200 frivillige. Foreningen omfatter bl.a. et Center for bedre livskvalitet, og den har på flere områder et tæt samarbejde med Greve Kommune og lokale kommunale institutioner.
  • Liv i Ladepladsen er en ny forening i Faxe Ladeplads i Faxe Kommune. Det er foreningens vision, at ’borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser’. Foreningen er dannet af en gruppe borgere, der ønsker at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads. Foreningen står bl.a. for projektet ’De Hvide Dronninger’, som er et kystsikringsprojekt, og den arbejder på en udvidelse af den eksisterende lystbådehavn og etableringen af en legeplads.

Paneldebat om foreningers og frivilliges rolle for lokalsamfund og lokal udvikling:
I paneldebatten vil repræsentanter for by- og lokalsamfundsprojekter fortælle om, hvordan foreninger og frivillige har mulighed for at engagere sig i udvikling af lokalområdet, hvordan det foregår, og hvor meget borgerne engagerer sig deri.

  • ’Landsbyklynger’ er et projekt, som DGI, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden står bag. Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål.
  • ’Dialogprojektet’ er et Realdania støttet projekt i Faxe Kommune, der har til formål at styrke dialogen mellem borgerne, politikerne og kommunen og at skabe lokalt forankrede strategier for udviklingen af kommunens by- og landsbysamfund.
  • ’Borgerne bestemmer’ er en metode til lokalt fællesskab og ejerskab i Odense Kommune. I fire bydele søger man ved bl.a. borgerstyret budgettering at fremme aktivt medborgerskab, styrke fællesskabet i lokalområdet og øge den demokratiske forståelse og deltagelse.
Om forskningsprojektet ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats, fremme demokratiet, øge kvaliteten i en række kommunale indsatser og tilføre den offentlige sektor flere hænder.

Derfor gennemfører Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Univer-sitet et stort forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt af dette samfundsmæssige eksperiment. Formålet med projektet er at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Undersøgelsen gennemføres i Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune og de almennyttige boligområder i Aarhus Kommune, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Projektet omfatter fem dele:

  1. En spørgeskemaundersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og civile aktører i alle kommuner. Rapporten om ’Kommunernes samarbejde med civile aktører’ kan downloades her: http://www.sdu.dk/da/frivillig-kommunal
  2. En undersøgelse af de politiske ideer, mål og strategier vedrørende civilsamfund, frivilligt arbejde og samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor baseret på interviews med politikere og chefer i de kommuner, der deltager i undersøgelsen. Analysen deraf fremlægges på konferencen.
  3. En kortlægning af foreningers og kommunale institutioners samarbejde i de fem kommuner baseret på en spørgeskemaundersøgelse af såvel foreninger som kommunale institutioner og centre. De to rapporter fra de to spørgeskemaundersøgelser kan downloades her: http://www.sdu.dk/da/frivillig-kommunal
  4. Dybdegående undersøgelse af 17 samarbejdsprojekter, som følges i to år. Analyserne deraf foreligger først i 2018.
  5. Vidensdeling og erfaringsudveksling, bl.a. tre brugerkonferencer, en videnskabelig konference, en række publikationer og mange foredrag og oplæg om resultaterne rundt omkring i landet.

Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden og med en medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.
Undersøgelsen gennemføres fra 2016 til 2018.

 

Sidst opdateret: 01.10.2020