Konference 29. november 2016

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor: Fakta og dilemmaer

 

PROGRAM

09.30 – 10.00
Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00 – 10.15
Velkomst
Forskningsprojektets formål og indhold.
Bjarne Ibsen, leder af forskningsprogrammet

10.15 – 10.45
Hvorfor samarbejde og hvordan?
Italesættelsen af ideen om et stærkere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor og udviklingen deraf historisk.
Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen.

10.45 – 11.45
Hvem samarbejder med hvem, og hvad er holdningen dertil?
Resultaterne af en kortlægning af samarbejdet mellem kommunale institutioner og foreninger og frivillige i fem kommuner.
Bjarne Ibsen

11.45 – 12.30
Frokost i Panorama-udsigten

12.30 – 13.30
Betydninger og dilemmaer i samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor
Refleksioner fra studiet af 17 samarbejdsprojekter.
Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Evald Bundgaard Iversen

13.30 – 14.30
Diskussion af dilemmaer – opdelt i grupper

14.30 – 14.45
Pause og kage

14.45 – 15.45
Indlæg fra og debat mellem rådmand Jane Jegind, Odense Kommune; forbundsformand Dennis Kristensen, FOA; og foreningsformand Jørn Lorenzen, Faaborg Badmintonklub.
Under debatten vil deltagerne på konferencen også få mulighed for at stille spørgsmål til og diskutere med paneldeltagerne.

15.45 – 16.00
Afslutning og orientering om kommende aktiviteter i forskningsprojektet

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats, fremme demokratiet, øge kvaliteten i en række kommunale indsatser og tilføre den offentlige sektor flere hænder.

Derfor har Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet påbegyndt et stort forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt af dette samfundsmæssige eksperiment med det formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Undersøgelsen gennemføres i Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune og de almennyttige boligområder i Aarhus Kommune, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Projektet omfatter fem dele:

  1. En spørgeskemaundersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og civile aktører i alle kommuner. Se rapporten ’Kommunernes samarbejde med civile aktører’, som kan downloades på såvel KORAs som CISCs hjemmeside.
  2. En undersøgelse af ‘diskursen’, dvs. de politiske ideer, mål og strategier vedrørende civilsamfund, frivilligt arbejde og samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor baseret på interviews med politikere og chefer i de kommuner, der deltager i undersøgelsen.
  3. En kortlægning af foreningers og kommunale institutioners samarbejde i de fem kommuner baseret på en spørgeskemaundersøgelse af såvel foreninger som kommunale institutioner og centre.
  4. Dybdegående undersøgelse af 17 samarbejdsprojekter, som følges i to år.
  5. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden og med en medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.

Undersøgelsen gennemføres fra slutningen af 2015 til slutningen af 2018.