Skip to main content

Folkeoplysningens demokratiske værdi

Gennem det seneste års tid har CISC undersøgt foreningsengagement og ikke-formel lærings betydning for demokratisk deltagelse. Opdraget til undersøgelsen er givet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og finansieret af Kulturministeriet. Undersøgelsen omfatter ansatte, deltagere og frivillige i DFS’ medlemsorganisationer, dvs. folkeoplysende skoler og foreninger for unge og voksne, samt data fra tidligere store frivilligundersøgelser, kulturvaneundersøgelser m.m.. Konferencen præsenterer og diskuterer undersøgelsens resultater og perspektiverer de forskellige typer deltagelse og frivillighed.

Konferencens målgruppe er frivillige, undervisere, ledere, konsulenter, forskere, politikere etc. med interesse for foreningsliv, folkeoplysning, demokrati og frivillighed.

Det er gratis at deltage. Der er 170 pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Se program og tilmelding (pdf)

Præsentationer fra konferencen:

Rapport udleveret på konferencen:
Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist: Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:6 (pdf)

Sidst opdateret: 01.10.2020