Skip to main content

Forandringer i den foreningsorganiserede idræt

Konferencen afholdes af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund under forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt.

Torsdag den 2. maj 2013 kl. 9-16 i konferencelokale O100 på Syddansk Universitet

I disse år udfordres idrætsforeningerne fra flere sider, bl.a. nye idrætsvaner, konkurrence fra kommercielle fitnesscentre, øgede kommunale forventninger og nye kommunale strukturer. Følger idrætsforeningerne med denne samfundsudvikling, eller sidder de med korslagte arme? Og hvad sker der med idrætsforeningernes kerneværdier – fællesskabet, frivilligheden og demokratiet – når foreningerne tilpasser sig udviklingen?

Dette er nogle af de spørgsmål, som CISC undersøger i forskningsprogrammet ’Bevægelse, Leg og Idræt’, som Nordea-fonden støtter. På denne konference formidles og diskuteres nogle af resultaterne af denne forskning.
Se mere om forskningsprogrammet 'Bevægelse, Leg og Idræt' på www.sdu.dk/bevaegelse

PROGRAM

09.00-09.30    Ankomst, kaffe og morgenbrød. 
09.30-09.45    Velkomst og indledning: Hvorfor foreningsudvikling? 
Bjarne Ibsen, professor og centerleder på CISC. 
09.45-10.45    Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? 
Bjarne Ibsen, professor, og Malene Thøgersen, post doc. 
10.45-11.00    Pause 
11.00-12.15    Hvad betyder forandringerne for foreningerne? Fællesskabet, demokratiet og det frivillige engagement?
Karsten Østerlund, ph.d. stipendiat 
12.15-13.15    Frokost i Panorama-udsigten. Samtidig har deltagerne mulighed for at besigtige SDUs nye bygning for Institut for Idræt og Biomekanik. 
13.15-14.00    DM i foreningsudvikling? Resultaterne af en evaluering af DGIs foreningsudviklingsprojekt. 
Jens Høyer-Kruse, ph.d. stipendiat
14.00-14.15    Hvordan skabe foreningsudvikling? Uddannelse, projekter, kommunale regler, økonomiske incitamenter?
Bjarne Ibsen, professor. 
14.15-14.30    Kaffe og kage 
14.30-15.45    Erfaringer med foreningsudvikling i organisationer og kommuner.
Repræsentanter for idrætsorganisationer og kommuner fortæller om, hvordan de arbejder med foreningsudvikling efterfulgt af spørgsmål og diskussion:

DIF. Udviklingschef Morten Mølholm Hansen.
DGI. Chef for DGI Lab Troels Rasmussen.  
Dansk Firmaidrætsforbund. Foreningskonsulent Peder Trolle Balsløv.
Faaborg-Midtfyn Kommune. Plan og Kulturchef Christian Tønnesen.
Køge Kommune. Idrætskonsulent Karina Feddersen.
15.45    Afslutning 

 

Det er gratis at deltage, men udebliver man uden afbud, fremsendes en faktura på kr. 300.

Der er desværre ikke flere ledige pladser, så den elektroniske tilmelding er lukket.
Hvis du vil skrives på venteliste, send en mail til Lone Bolwig, lbolwig@health.sdu.dk.

Vejviser til konferencelokale O100 

Henvendelse om konferencen rettes til Lone Bolwig, lbolwig@health.sdu.dk. 

 

Sidst opdateret: 01.10.2020