Skip to main content

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Konference 8. februar 2017 på Syddansk Universitet

Konferencelokale O-100, Campusvej 55, 5230 Odense M .
 

PROGRAM med link til præsentationer:

9.30-10.00
Ankomst og kaffe

10.00-10.15
Velkomst v/professor og centerleder Bjarne Ibsen.

10.15-10.30
Introduktion til forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ – hvorfor og hvordan? v/adjunkt Jens Høyer-Kruse.

10.30-11.10
Hvordan ser ’Anlægs-Danmark’ ud? Hvordan organiserer og styrer kommunerne ’Anlægs-Danmark’? v/adjunkt Evald Bundgård Iversen.

11.10-11.45
Hvordan er ledelse af idrætsanlæg organiseret? Hvem er lederne, hvilke opgaver varetager de og hvad er deres baggrund? v/ph.d.-stipendiat Peter Forsberg.

11.45-12.00
Introduktion til facilitetsdatabasen v/Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut.

12.00-12.45
Frokost

12.45-14.00
Tre parallelle spor, hvor nedenstående spørgsmål debatteres på baggrund af åbningsinput:

14.00-14.25
Kaffepause

14.25-14.45
Indspark til paneldebatten: Hvordan ser ledelsesudfordringen ud inden for offentlig ledelse af decentrale velfærdsinstitutioner. Refleksioner over, hvorfor idrætsanlæg måske adskiller sig fra den udvikling af ledelse, som har været gældende på skoler, daginstitutioner, plejecentre og lignende.  v/professor i offentlig ledelse Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.

14.45-15.45
Paneldebat: Hvem har nøglen til bedre idrætsfaciliteter, og hvem kan gøre det bedre? Kommuner, facilitetsledere eller foreninger?
Panelet består af:

  • Rune Bille, næstformand for brancheorganisationen sportsfaciliteter.dk og leder af Midtfyns Fritidscenter
  • Simon Rømer Roslyng, strategisk konsulent, DGI Lab
  • Martin Petersen, afdelingschef  i By- og Kulturforvaltningen, Fritid og Kultur, Odense Kommune. 

15.45-16.00
Afrunding

  
FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER - DRIFT, LEDELSE OG ORGANISERING er et forsknings- og formidlingsinitiativ fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Idrættens Analyseinstitut.

Forskningsprojektet løber over tre år og er støttet af Lokale og Anlægsfonden samt TrygFonden.

 


Læs mere om forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter

www.sdu.dk/fif

Sidst opdateret: 01.10.2020