Skip to main content

Idræt i udsatte boligområder

Der er stor forskel på idrætsdeltagelsen i landets udsatte boligområder viser en undersøgelse, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund har gennemført i samarbejde med rådgivningsfirmaet Bascon.

I Vollsmose i Odense, Gellerup i Aarhus og Aldersrogade i København dyrker mellem 61 og 56 procent af de voksne beboere idræt eller motion, mens det kun er 37 procent i Sundparken i Horsens og 43 procent i Stengårdsvej i Esbjerg. Grunden til forskellene skal findes i udbuddet af idrætsfaciliteter og foreningernes aktivitetstilbud.

Det er et af resultaterne fra en undersøgelse baseret på svar fra 3.400 børn, unge og voksne i seks udsatte boligområder. Undersøgelsen blev præsenteret på en konference den 9. februar 2012 på Syddansk Universitet i Odense.

Download hele undersøgelsen (pdf):  

 • Idræt i udsatte boligområder - 36KB
 • Idræt i udsatte boligområder - Printversion 60KB
 • Idræt i udsatte boligområder: Konklusioner og forslag  (kort version)
 • Bilag 1: Analyser af idrætsfaciliteter i udsatte boligområder.
 • Bilag 2: Supplerende tabeller fra spørgeskemaundersøgelser af skoleelevers og voksnes idrætsdeltagelse i udsatte boligområder.
 • Bilag 3: Supplerende tabeller om Idrætsfaciliteter og grønne områder i udsatte boligområder og deres benyttelse.
 • Bilag 4: Selvvurderet helbred og trivsel blandt skoleelever og voksne i udsatte boligområder.
 • Bilag 6 A: Vejledning til skolerne vedr. besvarelsen af spørgeskema om børns og unges idrætsaktiviteter.  
 • Bilag 6 B: Spørgeskema til skoleelever. 
 • Bilag 6 C: Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder. 
 • Bilag 6 D: Spørgeskema til voksne beboere i udsatte boligområder. 

 

Det afkræftes i undersøgelsen, at der dyrkes væsentligt mindre idræt i de udsatte boligområder end gennemsnittet. 54 procent af de voksne i udsatte boligområder er aktive, hvilket er tæt på landsgennemsnittet på 56 procent. Den høje idrætsaktivitet skyldes, at der grundlæggende er gode muligheder for at dyrke idræt i de udsatte boligområder på grund af mange idrætsfaciliteter i nogle af områderne. Dette er dog samtidig forklaringen på de store forskelle i idrætsdeltagelsen fra udsat boligområde til udsat boligområde, da der er forskel på, hvor varierede faciliteterne er, og hvor mange, der er af dem.

Selv om der er mange voksne, der dyrker idræt i de udsatte boligområder, dyrkes der meget mindre idræt i foreninger, end der gør i gennemsnit i Danmark. I de udsatte boligområder er der således lige så mange voksne, der dyrker idræt i fitnesscentre som i foreningsregi.

Undersøgelsen peger på en nødvendig indsats for flere forskellige slags idrætsfaciliteter, aktivitetstilbud og udvikling af foreningslivet, hvis de udsatte boligområders beboere skal nå op på landsgennemsnittets niveau af idrætsdeltagelse.

Undersøgelsen er igangsat af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet på baggrund af Breddeidrætsudvalgets rapport "Idræt for alle" i 2009. Undersøgelsen er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden og Bikubenfonden.

Undersøgelsen blev udført i perioden 1. januar - 1. november 2011 i de seks boligområder:

 • Gellerup og Toveshøj, Aarhus
 • Sundparken, Horsens
 • Stengårdsvej, Esbjerg
 • Vollsmose, Odense
 • Tingbjerg, København
 • Aldersrogade, København

 

 

Sidst opdateret: 01.10.2020