Skip to main content

Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv - 4. december 2017

Velkomst v. Bjarne Ibsen (pdf)

Foreningsidrætten i Danmark – status og udviklingstendenser. Præsentation med fokus på resultaterne fra den danske foreningsundersøgelse.
Karsten Elmose-Østerlund, CISC, Syddansk Universitet og Bjarne Ibsen, CISC, Syddansk Universitet
Præsentation (pdf)

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer.
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt.
Karsten Elmose-Østerlund, CISC, Syddansk Universitet
Præsentation (pdf)

Et forskningsmæssigt blik på den sociale integration i idrætsforeningerne. Hvad kan forskningen i social inklusion fortælle os om integrationen i foreningerne?
Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Præsentation (pdf)

Social integration i idrætsforeningerne i PRAKSIS. To foreninger fortæller, hvad de gør.
 – OMBOLD, sekretariatsleder Martin S. Pedersen . Præsentation (pdf)
 – Ribe Boldklub, André Rosendahl. Præsentation (pdf)

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer.
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt.
Bjarne Ibsen, CISC, Syddansk Universitet
Præsentation (pdf)

Et forskningsmæssigt blik på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne. Hvad kan forskningen i frivilligt arbejde fortælle os om frivilligt foreningsarbejde?
Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Præsentation (pdf)

Frivilligt arbejde i idrætsforeningerne i PRAKSIS. To foreningerne fortæller, hvad de gør for at udvikle det frivillige arbejde i foreningen.
 – Boldklubben SKJOLD, formand Jan Sørensen. Præsentation (pdf)
 – Snedsted GIF, formand Hanne Søvndal. Præsentation (pdf)

Forskelle og ligheder mellem Danmark og Schweiz. Den danske foreningsidræt set igennem en udenlandsk idrætsforskers briller?
Professor Siegfried Nagel, Bern Universitet.
Præsentation (pdf)


Sidst opdateret: 01.04.2019