Skip to main content

Projekter og Partnerskaber

Konference

Tirsdag d. 29. april 2014 på Syddansk Universitet, Odense.
Konferencen afholdes af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet (CISC).

Der ses i disse år en øget tendens til projekt- og partnerskabsorganisering på en række velfærdspolitiske områder, herunder på det idræts- og bevægelsespolitiske område. Ikke mindst en øget grad af puljepolitik knyttet både til offentlige og private puljer trækker i denne retning. Nye styringsmæssige implikationer affødes herved, bl.a. i forhold til koordinerings- og forankringsstrategier både på kort og lang sigt.
Konferencen sætter fokus på sådanne implikationer og lægger op til bred debat om projekter og partnerskaber indenfor det idræts- og bevægelsespolitiske område.

Konferencen knytter sig til forskningsprogrammet ’Bevægelse, Leg og Idræt’, som Nordea-fonden støtter.
Se mere om forskningsprogrammet på www.sdu.dk/bevaegelse  

Se nedenfor dagens program med link til præsentationerne (pdf)

PROGRAM:

09.15-09.45 Ankomst og kaffe 
09.45-10.00 Velkomst
Klaus Eskelund, postdoc., CISC

Projekters betydning på længere sigt: Idrætspolitisk Idéprogram (1998-2002)

10.00-10.45 Idrætspolitisk Idéprograms betydning for idrætten i København
Klaus Eskelund, postdoc., CISC 
10.45-11.30 Erfaringer fra GAME
Simon Prahm, direktør i GAME
11.30-12.15 Frokost

Projektorganisering: Breddeidrætskommuneprojektet

12.15-13.00 Idrætspolitikken der ikke ville være idrætspolitik
Rasmus Bergmann, ph.d.-stipendiat, CISC
13.00-13.45 Erfaringer fra Aalborg Kommune
Lis Rom Andersen, Kultur- og fritidschef, Aalborg Kommune
13.45-14.00 Kaffe

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner

14.00-14.45 Partnerskaber: Perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner
Bjarne Ibsen, professor, CISC
14.45-15.30 Erfaringer fra Skolesport
Torben Krogh Johansen, idrætskonsulent i Ringsted Kommune
15.30-16.00 Afslutning og debat
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sidst opdateret: 01.10.2020