Skip to main content

Konferencer

Kommende konferencer

 P.t. ingen kommende konferencer.

 

Tidligere konferencer

Se nedenfor information om tidligere konferencer, link til konferencemateriale, præsentationer, rapporter m.m.

Den frivillige kommune. Online-seminar om ny bogudgivelse fra CISC | 18. september 2020.

Afslutningskonference om ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’ | Onsdag den 11. september 2019 på Syddansk Universitet.

Konference om Legeskibet og levende legekultur | Torsdag den 23. maj 2019 på Gerlev Idrætshøjskole.

Det gode samarbejde mellem kommuner og civilsamfund  | 22. november 2018 i Odense. 

Et stærkt civilsamfund - "Europe goes local" | 15. november 2018 på Syddansk Universitet.

The future of research in Body Culture and Play. In memoriam Henning Eichberg | 2. november 2018.

Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv  | 4. december 2017 på Syddansk Universitet.

Civilsamfund, politik og lokalsamfund  | Torsdag den 2. november 2017 i Haslev.

The European SIVSCE-conference 'Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe'  | 28. september 2017 i Bruxelles.

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Præsentation af ny viden om drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter  | Onsdag den 8. februar 2017 på Syddansk Universitet.

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor: Fakta og dilemmaer  | Tirsdag den 29. november 2016.

Konference om frivillighed i udsatte boligområder  | 16. august 2016. Konferencen afholdes af Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus. 

Konference om projekt 'Byens Leg' og forskning i leg ved Gerlev Legepark og CISC  | 20. november 2015 på Gerlev Idrætshøjskole.

Folkeoplysningens demokratiske værdi. 13. maj 2015 på Syddansk Universitet.

Voluntary organization of Sport - Development and Challenges. A European Seminar  | 10.-12. december 2014.

Child in the City 2014  | 29. september - 1. oktober 2014.

Projekter og Partnerskaber. Ny Kommunal Bevægelsespolitik  | 29. april 2014.

Idrættens politiske og kulturelle betydning i Danmark  | 29. januar 2014.

'Ny vin på gamle flasker' - Forandringer i den foreningsorganiserede idræt  | 2. maj 2013.

Konference om ny forskning i leg  | 8. november 2012.

Idræt for vanskeligt stillede børn og unge  | 11. oktober 2012.

Idræt i udsatte boligområder  | 9. februar 2012.

Sidst opdateret: 12.04.2023