Skip to main content

Foreningsudvikling i Holbæk Kommune - en kvalitativ undersøgelse

De seneste år er der forsket en del i, hvad der kan forklare tilslutningen til og vækst i foreninger. CISC har selv stået for flere undersøgelser deraf, men denne undersøgelse i Holbæk Kommune har fokus på at forstå, hvorfor nogle foreninger lykkes med at øge antallet af unge medlemmer. Undersøgelsen gennemføres i fire trin:

  1. Først foretages en udvælgelse af de ni foreninger, som de seneste år har fået flere unge medlemmer i alderen 13 til 18 år. Af disse udvælges fem foreninger, som undersøgelsen især har fokus på.
  2. Dernæst besøges de fem foreninger for at danne et indtryk af, hvordan de fungerer, hvordan rammerne for foreningen er mv. Derunder foretages mindre uformelle interviews med ledere, trænere og medlemmer. Samtidig indhentes relevante dokumenter om foreningen. Udover de fem foreninger foretages telefoninterviews med de resterende fire foreninger.
  3. Derpå gennemføres interviews med både ledelse / frivillige og medlemmer. Interviewene forberedes på baggrund af besøgene og observationerne i foreningerne. Interviewene skal især handle om den konkrete praksis i foreningerne samt de frivilliges mål og ideer for foreningen, deres baggrund og kompetencer samt deres vurdering af, hvorfor foreningen har succes med at rekruttere og fastholde unge.
  4. Til sidst gennemføres analysen af det samlede materiale, som er indsamlet. På tværs af de fem foreninger identificeres de forhold, som undersøgelsen har indkredset, der kan forklare, at de pågældende foreninger har succes med at rekruttere og fastholde unge medlemmer.

Projektets varighed: Undersøgelsen gennemføres og afsluttes i efteråret 2020. 
Finansiering: Holbæk Kommune
Forskere på projektetProfessor Bjarne Ibsen har ansvaret for undersøgelsen, men observationer, interviews og analyse gennemføres af videnskabelig assistent Zakarias Engell.

Publikation: 
Engell Z, Ibsen B. Foreningsudvikling i Holbæk Kommune. Succesfulde idrætsforeninger – voksende tilslutning af unge. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.  Movements, 2020:8 (pdf)

 

Forskningsrapport

Foreningsudvikling i Holbæk Kommune

Download rapport

Sidst opdateret: 22.10.2021