Fodbold for Hjertet - deltager- og klubundersøgelse

Fodbold for Hjertet er et initiativ igangsat af DBU, Hjerteforening og SDU (ved Peter Krustrup).  I regi af Fodbold for Hjertet er formålet at udbyde motionsfodbold (Fodbold Fitness) til gavn for sundheden blandt danskere med hjerte-kar-sygdomme. Projektet tager sigte på at få 800 mennesker med hjerte-kar-sygdomme til at være fysisk aktive i social idrætsfællesskaber med ligesindede.

Deltager- og klubundersøgelsen, som CISC skal gennemføre på baggrund af en bevilling på 200.000 kr. fra DBU, skal undersøge effekterne af Fodbold for Hjertet. Undersøgelsen indeholder:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne (med målinger før og efter deltagelse)
  • Fokusgruppeinterviews med udvalgte deltagere om deres udbytte af aktiviteterne
  • Interviews og fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra de deltagende klubber

Formålet med at kombinere et deltagerperspektiv med et klubperspektiv er at bibringe en nuanceret forståelse af, hvordan projektets aktiviteter er blevet implementeret, udført, oplevet og med hvilke effekter for deltagerne og klubberne. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for og medvirke til at kvalificere yderligere og lignende initiativer i regi af DBU eller andre aktører på idrætsområdet.

Fodbold for hjertet starter i efteråret 2019 op i fire kommuner. Det er i første omgang de udvalgte klubber i disse kommuner og deltagerne i klubbernes aktiviteter, der deltager i undersøgelsen. Andre kommuner og klubber starter forventeligt op i foråret 2020. Klubberne og deltagerne i disse kommuner forventes også at indgå i undersøgelsen. Det forventes derfor først, at projektet afrapporteres og afsluttes i efteråret 2020.

Projektets varighed: Juni 2019 til oktober 2020
Finansiering: DBU
Forskere på projektet: Karsten Elmose-Østerlund & Marlene Rosager Lund Pedersen