Skip to main content

Organisering af og fællesskaberne i 'Rigtige Mænd'

’Rigtige Mænd Community’ er et projekt, som er gennemført af Dansk Firmaidræts Forbund med støtte fra Nordea-fonden. Det er projektets formål at tilskynde mænd til en sundhedsfremmende adfærd ved at levere information og værktøjer dertil samt fremme dannelsen af fællesskaber omkring sundhed og motion.

Undersøgelsen har belyst to problemstillinger:

  1. Hvilken betydning har understøttelsen (fra kommune, arbejdsplads, foreninger mv.) af fællesskabet i Rigtige Mænd Community for dets karakter og værdi?
  2. Hvad karakteriserer de fællesskaber, som er etableret i Rigtige Mænd Community, og hvilken betydning har fællesskabets karakter for den sundhedsfremmende værdi af fællesskabet?

Projektets varighed: første halvår af 2018
Finansiering: Dansk Firmaidræts Forbund og Nordea-fonden
Forskere på projektet:  Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen.

Publikation:
Jørgensen CM, Ibsen B. Fællesskaberne i Rigtige Mænd. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:5 (pdf)

 


Sidst opdateret: 22.10.2021