Skip to main content

Undersøgelse af social kapital i DGI Gymnastik og Fitness

I sin ph.d. afhandling har Karsten Østerlund vist, hvordan der er store forskelle i foreningslivets bidrag til den sociale kapital. Et særligt interessant resultat er, at gymnastik ser ud til at bidrage mindre til den sociale kapital end idrætsgrene som fodbold, håndbold, cykling og tennis. Interessant er det i den forbindelse at sætte specifikt fokus på forskelle mellem gymnastik- og fitnessrelaterede aktiviteter. Især set i lyset af at sidstnævnte vinder frem, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt det har negative følger for den sociale kapital.

Formålet med undersøgelsen er at øge vores viden om social kapital i idræt med særligt fokus på gymnastik og fitness. To konkrete emneområder er af særlig interesse:

  1. Opbygning af social kapital i idrætsudøvelsen
  2. Forskelle mellem gymnastikrelaterede og fitnessrelaterede aktiviteter

Undersøgelsen tager udgangspunkt i det foreliggende datamateriale – særligt undersøgelsen af medlemmer og frivillige i 30 idrætsforeninger i Region Syddanmark, som indgik i Karsten Østerlunds ph.d. afhandling. Det er dog samtidig meningen, at der skal ske en selvstændig empiriindsamling. Det sker ved at udvide det eksisterende datamateriale ved at sende et mindre spørgeskema, som specifikt tager sigte på at undersøge social kapital i gymnastik og fitness blandt de gymnastikmedlemmer, som deltog i den oprindelige undersøgelse (N=911).

Spørgeskemaet skal indeholde spørgsmål, som tager sigte på at indkredse både emneområde et og to, herunder uddybende spørgsmål om:

  • Hvordan medlemmerne dyrker deres idræt i foreningen
  • Om aktiviteterne kan karakteriseres som gymnastik- eller fitnessrelaterede
  • Hvordan aktiviteterne er organiserede
  • Hvordan medlemmerne interagerer socialt i aktiviteten
  • Om kønsaspektet har betydning for den sociale kapital
  • Hvordan de fysiske rammer for socialt samvær spiller en rolle for opbygningen af social kapital

 
Projektets varighed
: Marts 2014 til oktober 2014
Finansiering: DGI Gymnastik og Fitness
Forskere på projektet: Karsten Østerlund

Publikation:
Østerlund K: Social kapital i gymnastik og fitness: En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik & Fitness. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. 
Movements, 2014:12 (pdf)

 

Sidst opdateret: 25.10.2021