Skip to main content

Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’

I 2011 og 2012 deltog 36 foreninger i DGIs strategiske indsats ’DM i foreningsudvikling’, som CISC gennemførte en undersøgelse af. Denne undersøgelse fortsættes på anden runde og tredje runde i den strategiske indsats.

Det er undersøgelsen formål:

  1. at dokumentere hvilken betydning DM i foreningsudvikling har haft for de deltagende foreninger, og om der er forskel på dette mellem første, anden og tredje runde i den strategiske indsats,
  2. at få indsigt i, hvordan de deltagende foreninger ’lærer’ af processen,
  3. at få indsigt i, hvad der karakteriserer de foreninger, som udviklet sig meget,
  4. og at sammenholde og perspektivere dette i forhold til andre metoder til at fremme foreningsudvikling.

Undersøgelsen skal for det første bestå af en gentagelse af den spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i den første runde (med tilpasninger), i både 2014 og 2015, samt en spørgeskemaundersøgelse af de frivillige ledere og instruktører i de involverede foreninger. For det andet skal undersøgelsen omfatte fokusgruppeinterviews med og besøg i udvalgte foreninger, der har deltaget i DM i foreningsudvikling med særlig fokus på den læring, som sker i foreningerne, der deltager i DM i foreningsudvikling, og med sigte på at beskrive nogle af de foreninger, som i særlig grad har udviklet sig, for at belyse og forklare den udvikling, der er sket i foreningen.

Projektets varighed: Februar 2014 til maj 2015
Finansiering: DGI
Forskere på projektet: Karsten Østerlund og Bjarne Ibsen

Publikationer:
Østerlund K. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2012-2013. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. Movements, 2014:6 (pdf)

Østerlund K. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. Movements, 2015:7 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021