Skip to main content

Undersøgelse af DM i foreningsudvikling

I 2011 og 2012 har 36 foreninger deltaget i DM i foreningsudvikling, som DGI har stået for. Projektet har fået en betydelig omtale, og deltagende foreninger giver udtryk for, at deres deltagelse deri har haft en positiv betydning for foreningens udvikling. Der er imidlertid behov for en dybere analyse af, hvor dækkende sådanne udtalelser er, og på hvilke områder deltagelse i DM i foreningsudvikling har haft en indflydelse på foreningen og dens udvikling.

Det er undersøgelsen formål

  1. at dokumentere hvilken betydning DM i foreningsudvikling har haft for de deltagende foreninger,
  2. at perspektivere og diskutere DM i foreningsudvikling som ’metode’ i sammenligning med andre metoder til foreningsudvikling,
  3. og at belyse kendskabet til DM i foreningsudvikling hos idrætsforeninger, der ikke har deltaget i projektet.

Undersøgelsen består af tre dele:

  • Den første del skal indhente information om, hvordan de deltagende foreninger har udviklet sig og fungeret, siden de blev involveret i DM i foreningsudvikling.
  • I den anden del af undersøgelsen diskuteres og perspektiveres resultaterne fra den første del.
  • Den sidste del består af en mindre undersøgelse af kendskabet til DM i foreningsudvikling og hvilken eventuel afsmitning, der har været på foreningslivet generelt.

 
Projektets varighed
: Februar og marts 2013.
Finansiering: DGI
Forskere på projektet: Jens Høyer-Kruse

Publikation:
Høyer-Kruse J, Ibsen B. Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling'. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013 
Movements, 2013:7 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021